\"\"

Metaalprijzen zullen minstens tot 2025 boven het historisch gemiddelde blijven

Op basis van de vrees voor meer inflatie en aanhoudende zorgen over de toeleveringsketen, blijven de vooruitzichten voor de metaalprijzen zeer positief voor 2025 en mogelijk zelfs de jaren daarna, volgens S&P Global Market Intelligence. De belangrijkste drijfveer voor het komende decennium zal de sterke vraag zijn die voortkomt uit de energietransitie richting elektronische voertuigen. Dit thema zal in de komende jaren zonder meer belangrijk blijven.

\”De metaalsector zal tot 2022 blijven herstellen van de effecten van de COVID-19 pandemie. Ingehouden consumentenbestedingen, de stimuleringsinspanningen van de overheid en de versnellende energietransitie zullen niet alleen de vraag maar ook de prijzen en de exploratiebudgetten blijven stimuleren\”, zo stelt S&P Global. Market Intelligence in haar 2022 Metals and Mining Outlook.

De vraag naar de wereldwijde metaalsector kan in de loop van 2022 wat afnemen als een aantal problemen met de toeleveringsketen zijn opgelost, maar de vooruitzichten blijven niettemin zeer positief vanwege de sterke fundamentals onder de markt. \”Hoewel we verwachten dat de metaalprijzen in 2022 wat zullen afbrokkelen vanaf hun huidige hoogtepunten, vormen aanbodbeperkingen op middellange termijn de basis voor historisch bovengemiddelde prijzen tot 2025 – voornamelijk gedreven door de toenemende vraag naar materialen die worden gebruikt in de versnellende wereldwijde energietransitie”\’, aldus Mark Ferguson, onderzoeksdirecteur bij het Metals and Mining Research-team van S&P Global Market Intelligence.

Een sterkere vraag en hogere metaalprijzen zullen naar verwachting de exploratiebudgetten in 2022 met 15% opdrijven. Het totaal bedrag aan investeringen zal naar verwachting echter nog steeds onder het record van $ 20,5 miljard van 2012 blijven. Het rapport benadrukte ook de gezonde vooruitzichten voor de vraag naar koper in het licht van ontwikkelingen in de EV-sector en zonne- en energieopwekking. \”We voorspellen dat de wereldwijde vraag naar koper voor zonne- en windenergie in 2022 852.000 ton zal bedragen en dat de groeiende markt voor elektrische voertuigen nog eens goed zal zijn voor 1,1 miljoen ton\”, aldus het rapport.