Centrale bank van Turkije kijkt nu even de kat uit de boom

\"\"

De centrale bank van Turkije hield vorige week donderdag haar benchmarkrente ongewijzigd en pauzeerde zodoende in een cyclus van renteverlagingen. Ze lanceerde een \”open-end\” beleidsherziening nadat de inflatie naar het hoogste niveau was gestegen sinds het begin van het 19-jarige bewind van president Recep Tayyip Erdogan. Het Monetary Policy Committee, onder leiding van gouverneur Sahap Kavcioglu, hield afgelopen donderdag zijn reporente op één week op 14%, zoals voorspeld door alle 20 analisten die door Bloomberg werden ondervraagd,.

Het was de eerste keer dat de rente ongewijzigd werd gehouden sinds de inflatie een record van 36,1% bereikte. Stijgende prijzen hebben tot verontwaardiging geleid onder Turken die de waarde van hun inkomsten in een tijdsbestek van een paar maanden hebben zien kelderen. Terwijl de meeste opkomende markten zijn begonnen met het verkrappen van het monetaire beleid om de wereldwijde prijsdruk het hoofd te bieden, verlaagde Turkije de rente met 500 basispunten in vier opeenvolgende vergaderingen vóór donderdag

Een agressieve monetaire cyclus die naar eigen zeggen noodzakelijk zou zijn vanwege Erdogan\’s pogingen om de groei te stimuleren en de economie te heroriënteren naar productie en export. In de begeleidende verklaring na haar meeting bevestigde de centrale bank vorige week haar belofte van december om renteverlagingen in het eerste kwartaal van 2022 te schrappen echter niet. Ze zei echter dat ze haar beleidskader zou herzien om prioriteit te geven aan de Turkse lira, die zwaar gehavend uit de strijd is gekomen.

De marktreactie op het besluit van donderdag was echter beperkt, waarbij beleggers de pauze verwelkomden, maar klaagden dat het Turkse monetaire beleid meer gebonden was geraakt aan de politieke grillen van Erdogan dan aan de officiële richtlijnen van de centrale bank. Na de stijging van de inflatie en de daling van de lira had een rationele beslissing een renteverhoging moeten zijn, zegt Piotr Matys, analist bij InTouch Capital Markets Ltd. De beleggers kijken evenals de centrale bank van Turkije nu even de kat uit de boom. De strijd om de lira is echter nog niet beslist.