Inflatie van 7% plaatst de Fed in een moeilijke positie

\"\"

Als we nog eens naar de inflatie kijken, is de Amerikaanse CPI van 7% verontrustend. Deze evolutie roept op tot actie, maar de vraag van 1 miljoen is hoe het inflatieprobleem effectief kan worden aangepakt. Een strakker monetair beleid is misschien niet het wondermiddel om het probleem op te lossen: terwijl een deel van de inflatie wordt aangedreven door binnenlandse factoren, zijn er andere factoren die niet binnenlands van aard zijn.

Denk daarbij aan de ontwrichting van de toeleveringsketen, er is dus sprake van een mix van tijdelijke en meer hardnekkige factoren. We stellen daarbij vast dat de Amerikaanse centrale bank op een andere manier reageert op de feiten. Een geleidelijke stijging van de rentevoeten tegen de achtergrond van dalende inflatie, gestage economische groei en stabiele markten zouden het ideale scenario zijn voor het monetaire beleid van de VS. Maar het kan ook anders lopen.

Het risico op een beleidsfout is groot en de toenemende volatiliteit op de beurs onderstreept dat risico. De normalisatie van het beleid droeg ​​ook bij aan de koersdaling met bijna 50% voor bitcoin en de andere crypto-activa, een factor die waarschijnlijk de instroom van vers geld op de goudmarkt ondersteunt. Bovendien krijgt die goudmarkt ook nog eens steun van de centrale banken uit de emerging markets.

Terwijl de centrale banken van de opkomende markten momenteel 6% van hun portefeuille toewijzen aan het gele metaal, zou het bezit van ongeveer 12% van hun portefeuille met reserves aan goud het risicoprofiel optimaliseren. De centrale banken uit de groeilanden zouden dus op grote schaal goud kunnen bijkopen, dit vooral na het recente crypto-fiasco in El Salvador. Goud is een hedge voor zowel beleggers als centrale banken uit de opkomende markten. En dit is van belang, aangezien mondiale onevenwichtigheden een comeback maken, vooral wanneer de geopolitiek oplaait.