De goudmarkt is niet bang voor hogere obligatierentes

\"\"

Vorige week stegen de olieprijzen tot het hoogste punt in zeven jaar, meer bepaald tot boven $85 per vat. De olieprijzen zijn dit jaar al met 10% gestegen; dit volgt op de forse stijging met 55% vorig jaar. Volgens analisten worden de prijzen opgedreven door een dalende productie en door toenemende geopolitieke onzekerheid. Ondertussen zijn de aandelenmarkten van hun hoge posities fors teruggevallen, terwijl de Nasdaq al in correctiegebied is beland. De kans is groot dat de correctie op de beurzen nog verder zal gaan. Maar vooral de factor inflatie is in het spel. Gisteren maakte Wall Street een opmerkelijke comeback. Na diep in het rood te hebben gestaan, sloten de belangrijkste indices maandagavond toch in de plus.

Goudbeleggers moeten de olieprijzen in de gaten houden omdat het een van de belangrijkste factoren is die de inflatiedruk doe toenemen, die inflatiedruk staat momenteel op het hoogste niveau in 40 jaar. Hoewel de inflatiedreiging niets nieuws is, nemen de beleggers ze volgens veel analisten eindelijk serieus. Wat de prijsstijging van goud boven $1.830 per ounce des te geloofwaardiger maakt.

Vorig jaar kwijnde goud weg in de vergetelheid, zelfs toen de reële rente naar een recorddieptepunt wegzakte. Nu krijgt goud een duwtje in de rug en lijkt de markt zich niet te laten afschrikken door een stijging van de reële rente met 50 basispunten. Het rendement op 10-jarige obligaties steeg tot het hoogste punt in ongeveer twee jaar vanwege de toenemende inflatiedreiging. Beleggers beginnen zich te realiseren dat stijgende inflatie een strakker monetair beleid van de VS betekent, wat de liquiditeit op de markt zal verminderen en de winstverwachtingen zal doen dalen.

Dit zorgt ervoor dat beleggers de aandelenmarkten ontvluchten en nu veel van de risico’s schuwen die ze de afgelopen twee jaar hebben omarmd. Dat is meteen ook de reden waarom de risicovolle technologiesector en de Nasdaq de neerwaartse trend leiden. Hoe moeilijk deze omgeving ook is voor beleggers, ze blijven positief voor goud dat een inflatiehedge kan zijn en bescherming kan bieden tegen marktvolatiliteit. Deze omstandigheden zullen alleen maar verslechteren nu de inflatiedruk nog niet zijn hoogtepunt heeft bereikt en de Fed moet ingrijpen om de dreiging van nog meer inflatie het hoofd te bieden.

Een ander positief punt voor goud is echter dat veel analisten niet verwachten dat de Fed in staat zal zijn om aan de huidige marktverwachtingen te voldoen. De Federal Reserve streeft ernaar om in maart een einde te maken aan de maandelijkse aankoop van obligaties. Er is bovendien de toegenomen verwachting dat de Amerikaanse centrale bank in maart met haar nieuwe verkrappingscyclus zal beginnen, in vorm van een verhoging van de rentetarieven met 25 tot 50 basispunten. In totaal prijzen de markten momenteel vier renteverhogingen in. Tot slot wordt ook nog eens verwacht dat de Federal Reserve voor het einde van het jaar zal beginnen met het afbouwen van haar balans.

Analisten hebben al meermaals opgemerkt dat het risico op een beleidsfout sterk is toegenomen, aangezien het onwaarschijnlijk is dat de Amerikaanse centrale bank al deze doelen zal bereiken. \”De kans is erg klein dat ze dat voor elkaar krijgen zonder enige vorm van marktcorrectie\”, zei Peter Grosskopf, CEO van Sprott Inc., in een recent. \”De kans is zelfs vrij groot dat we nu alle juiste voorwaarden voor een stijging van de goudprijs hebben. En laten we niet vergeten dat de inflatie nog steeds erg hoog is.\”