Farming Insider trekt aan de alarmbel wat betreft de voedseltekorten die op komst zijn

\"\"

Die voedseltekorten zullen veel erger zullen zijn dan ons nu wordt verteld, zo lazen we in een onrustwekkend rapport van Farming Insider. Op dit moment zijn er tekorten aan bepaalde artikelen in supermarkten in de Verenigde Staten en de voedselvoorziening is over de hele wereld erg krap geworden. Dit is echter nog maar het begin. De dramatisch gestegen kosten voor kunstmest zullen het voor veel boeren onmogelijk maken om dit jaar winstgevend maïs en andere gewassen te planten.

De prijzen voor zaken als kunstmest, vloeibare stikstof en zaden zijn drie- tot viermaal zo hoog als vorig jaar. Het zal dit jaar daarom niet rendabel zijn om te planten. Er zal later in het jaar een groot graantekort zijn, op de eerste plaats wat maïs betreft. Wat de landbouw betreft, ziet het plaatje er dus ronduit archi-slecht uit. Ja, de prijzen voor landbouwproducten zijn op hun beurt ook gestegen, maar niet in die mate dat ze de verhoogde inputkosten dekken. Dat schaadt zowel graanboeren als veehouders, maar vertaalt zich uiteraard ook in tekorten en prijsstijgingen voor consumenten die de eindproducten kopen. Wat de inflatie extra voedsel kan geven.

De gevolgen van de gestegen prijzen voor van alles en nog wat zullen dramatisch zijn. In Zuid-Amerika zullen de hoge kunstmestprijzen een dramatische invloed hebben op de koffieproductie. In Afrika zouden de kunstmestprijzen kunnen resulteren in 30 miljoen ton minder geproduceerd voedsel, met alle gevolgen van dien. Volgens het International Fertilizer Development Center, een wereldwijde non-profitorganisatie, zou de vraag naar kunstmest in Afrika bezuiden de Sahara in 2022 met 30% kunnen dalen. Dat zou zich inderdaad vertalen in 30 miljoen ton minder geproduceerd voedsel, wat volgens het centrum gelijk staat aan de voedselbehoeften van 100 miljoen mensen.

\”Een lager gebruik van kunstmest zal onvermijdelijk wegen op de voedselproductie en -kwaliteit, wat gevolgen heeft voor de voedselbeschikbaarheid, de inkomens op het platteland en het levensonderhoud van de armen\”, zegt Josef Schmidhuber, adjunct-directeur van de afdeling Handel en Markten van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Waar ter wereld gaan we genoeg voedsel halen om de voedselbehoeften van 100 miljoen mensen te vervangen? Kortom, het toneel wordt voorbereid voor een wereldwijde crisis van ongekende omvang.  In moderne tijden, zoals ook in het oude Rome geval was, hebben verschillende landen te maken gehad met wat we een \’systeeminstorting\’ mogen noemen. De term beschrijft het plotselinge onvermogen van eens welvarende bevolkingsgroepen om door te gaan met wat het goede leven zoals ze dat kenden.

Plotseling kan een ganse bevolking de eenmaal overvloedige beschikbare voedselproducten niet meer kopen of zelfs niet meer vinden. De straten zullen onveilig worden, wetten worden niet meer gehandhaafd of worden op oneerlijke wijze toegepast. De dingen van elke dag werken simpelweg niet meer. Dit alles dreigt ons als een vloedgolf te overspoelen. De gevolgen van een dergelijke crisis zullen enorm zijn.