Permanente inflatie zal een einde maken aan de jaren van hoge rendementen op beleggingen

\"\"

Hogere inflatieniveaus, met daaraan gekoppeld hogere rentevoeten, zullen onvermijdelijk leiden tot jaren van lage rendementen op de aandelen- en obligatiemarkten. De waarschuwing is afkomstig van een onverdachte bron, namelijk de CEO van het grootste staatsinvesteringsfonds in de wereld. Het betreft het Noorse Government Pension Fund Global, één van de grootste beleggers in de wereld.

Een sovereign wealth fund (SWF – letterlijk vertaald: fonds van staatsrijkdommen) is een beleggingsfonds dat beheerd wordt door de overheid van een land en waarin die overheid daarmee een overwegende mate van zeggenschap heeft ten aanzien van het beleggingsbeleid. De middelen van het fonds zijn meestal afkomstig uit de exploitatie van grondstoffen, in het geval van Noorwegen dus olie.

“De prijsstijgingen kunnen sterker zijn dan algemeen wordt verwacht\”, vertelde Nicolai Tangen, CEO van het Noorse staatsfonds van 1,3 biljoen dollar aan de Financial Times. Roodgloeiende inflatie is overal ter wereld te zien. In de VS bereikte de prijsdruk het hoogste niveau in vier decennia, waarbij de consumentenprijsindex in december met 7% steeg. Hogere prijzen worden toegeschreven aan verstoringen van de toeleveringsketen en een snel stijgende vraag.

\”We zien het over de hele linie, op steeds meer plaatsen. Je zag Ikea de prijzen met 9% verhogen, je zag de voedselprijzen stijgen, de aanhoudend zeer hoge vrachttarieven, hogere prijzen voor metalen, grondstoffen, energie, gas. We zien ook de eerste signalen dat de lonen zullen stijgen,\” zei Tangen. De inflatiesituatie verergert nog doordat meer mensen met pensioen gaan en hun baan opzeggen. Wat de druk op de lonen nog meer doet toenemen.

Een versnellend inflatietempo zal het rendement dat beleggers kunnen realiseren via aandelen en obligaties de komende jaren zware schade toebrengen, benadrukte Tangen. \”We zullen veel moeilijkere tijden tegemoet gaan. De combinatie van met extreem lage rentetarieven en een zeer hoge waarderingen op de beurs en met toenemende versnellende inflatie, zou er toe kunnen leiden dat we een lange periode met lage rendementen kunnen meemaken.

Het Noors fonds, opgericht in de jaren negentig om inkomsten van de Noorse olie en aardgas te beleggen, is nu \’s werelds grootste eigenaar van beursgenoteerde bedrijven met portefeuilleposities gelijk aan 1,4% van alle beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld. Het fonds bezit aandelen, obligaties, vastgoed en infrastructuur voor hernieuwbare energie. Vorig jaar noteerde het een stijging van 14,5% – het hoogste rendement in drie jaar. Maar volgens Tangen zou dit wel eens het hoogtepunt kunnen zijn. \”Dergelijke fantastische stijgingen die we de afgelopen jaren hebben gezien, zullen er niet langer zijn\”, vertelde Tangen vorige week aan verslaggevers. \”De rentetarieven zijn record laag en de aandelen zijn record hoog, dus vanaf nu zullen we meer ruw weer zien.\”

Nu de centrale banken hun monetair beleid beginnen aan te scherpen en de rente verhogen, is het onduidelijk wat de toekomst biedt voor aandelen, merkte hij op. \”Het klopt dat we dit jaar tot nu toe meer volatiliteit hebben gezien en met name de technologieaandelen gedroegen zich erg zwak. Of dit het begin is van een grotere daling weten we niet, maar de kans is klein dat we een fors een herstel krijgen.\”