Goud tot dusver dit jaar geklopt door palladium en platina, wat zal de rest van 2022 brengen?

\"\"

Palladium en platina hebben in de eerste weken van 2022 een flinke stijging gekend, terwijl de goudprijs dit jaar tot nu toe relatief stabiel is gebleven. De goudprijs daalde vorige week na het verwerken van de agressieve signalen van de Federal Reserve dat ze van plan is om in maart te beginnen met het verhogen van de rentetarieven. De prestaties van de goudprijs staan in schril contrast met die van palladium en platina.

\”De belangrijkste reden waarom palladium en platina zijn gestegen, was de verwachting dat de tekorten in de toeleveringsketen zouden afnemen en de vraag zou toenemen, maar dat is tot dusver niet gebeurd\”, legt Will Rhind, CEO van GraniteShares ETF\’s, uit. De year-to-date prestatie voor palladium is 28% en voor platina 6%, terwijl goud ongeveer ter plaatse is blijven trappelen. Januari was de beste maand van palladium in 14 jaar en het was de beste maand van platina sinds oktober.

Een andere reden waarom palladium en platina zijn gestegen, is omdat China platina importeert in groter dan verwachte hoeveelheden. Er zijn twee mogelijke redenen hiervoor. Een daarvan is dat China voorraden aan het bouwen is voor zijn binnenlandse auto-industrie, zei Rhind. \”Naarmate China zijn emissienormen verhoogt, betekent dit dat er een grotere hoeveelheid platina zal worden gebruikt in katalysatoren, wat resulteert in een grotere vraag.”

\”Een aanvullende interessante theorie over de opbouw van de platinavoorrraden is dat China mogelijk platina strategisch aan het kopen is om waterstof te produceren. Dit meer bepaald voor de aanmaak van alternatieve, groene energie, waarvoor waterstof nodig is\”, zei Rhind. \”Platinum fungeert ook als een katalysator voor waterstofbrandstofcellen. Dit wekt echt de interesse van investeerders nu we uit de pandemie komen.\”

Rhind beschouwt de correctie in de goudprijs vorige week als een koopkans. \”Ik denk dat de reactie veel te negatief was voor goud. In een inflatoire omgeving is de gok die je moet maken als je goud verkoopt dat de inflatie onder controle blijft en dat de Fed zich een weg kan banen door deze omgeving zonder de aandelenkoersen te doen kelderen”, benadrukte hij. Een forse correctie op de beurs zou onmiskenbaar in het voordeel van de goudmarkt werken.

Rhind wees erop dat het brede grondstoffencomplex, inclusief energie, edele en basismetalen en landbouwproducten, vorig jaar een van de best presterende sectoren op de beurs was. \”Tot nu toe waren grondstoffen dit jaar opnieuw een opvallende verschijning en hebben ze zeer positieve rendementen laten zien, wat een alternatief biedt voor beleggen in aandelen en obligaties in moeilijkere marktomstandigheden\”, voegde hij eraan toe.