De Amerikaanse inflatie is in werkelijkheid 15%, de hoogste sinds 1947. Waarom \’onderdrukt\’ de overheid de inflatiegegevens?

\"\"

De inflatie in de Verenigde Staten is in realiteit veel hoger dan wat de regering rapporteert, zei John Williams, oprichter van ShadowStats. Of met andere woorden: Washington maakt zijn onderdanen blaasjes wijs door het inflatieniveau voortdurend te onderschatten.

De laatste headline consumentenprijsindex (CPI), zoals gerapporteerd door het Bureau of Labor Statistics, was 7%. Williams berekent zijn eigen versie van de CPI op dezelfde manier als de overheid vóór 1980 gebruikte. \”Na 1980 was de grootste verandering dat ze naar de huisvesting keken en waar er een component in de huisvestingskosten was geweest, die de kosten van het bezitten van een eigen huis weerspiegelde, veranderden ze dat in het nieuwe concept van de equivalente huur van huiseigenaren, waar de overheid zou schat hoeveel het zou kosten om een ​​eigen huis te bezitten,” zei hij.

In een gesprek met analisten zei Williams dat de inflatie in de dubbele cijfers zou moeten zijn en zich in feite op het hoogste niveau sinds 1947 bevindt. \”Als je naar de prijsevolutie zou kijken zoals die echt is, zou je iets dichter bij 15% in plaats van 7% uitkomen,\” aldus Williams. .

De regering heeft een politieke prikkel om de inflatie te laag te rapporteren, zei Williams, kwestie vn de bevolking niet ongerust te maken. \”De politieke drijfveer was, heel eenvoudig, om de overheidsuitgaven in termen van aanpassingen aan de kosten van levensonderhoud aanzienlijk te verminderen. Het inflatieniveau zal nog steeds blijven stijgen”, merkte hij op.