Centrale banken kochten in december opnieuw volop goud voor het aanvullen van hun reserves

\"\"

Volgens gegevens van het IMF zijn de wereldwijde officiële goudreserves in december met 14,2 ton gestegen. Met name de aankopen uit Turkije en Oezbekistan in de loop van de laatste maand van vorig jaar trokken de aandacht. De centrale banken wereldwijd kochten in december 2021 allemaal samen dus netto 14,2 ton goud. Daarbij valt op dat de westerse centrale banken op de goudmarkt schitterden door hun afwezigheid.

De bruto aankopen werden gedomineerd door drie centrale banken. Turkije kocht in december 10,1 ton, waardoor zijn goudreserves op 394,2 ton kwamen. Oezbekistan voegde in de loop van de maand 8,4 ton toe na een verkoop van 21,5 ton in november. Dergelijke aankopen en verkopen zijn gebruikelijk in Oezbekistan vanwege het actieve beheer van goudreserves, wat typisch is voor het land.

India kocht in december nog eens 3,7 ton, waardoor de totale goudreserves tegen het einde van het jaar op 754,1 ton stonden. De goudreserves van India stegen in 2021 met 77,5 ton, de grootste stijging sinds 2009, toen het 200 ton kocht van het IMF. Kirgizië (1,1 ton), Tsjechië (0,4 ton) en Oekraïne (0,3 ton) waren ook andere opmerkelijke kopers gedurende de maand december.

Maar er waren ook netto verkopers: Kazachstan (-4,8 ton), Sri Lanka (-3,6 ton) en Polen (-1,6 ton). De verkopen van Sri Lanka vertegenwoordigden ongeveer de helft van de goudreserves van het land en werden gedaan om de liquiditeit van de deviezenreserves te versterken, die in november een dieptepunt voor de afgelopen 12 jaar hadden bereikt. De deur werd echter opengelaten voor toekomstige goudaankopen wanneer de buitenlandse reserves weer zijn toegenomen .

Het brede scala aan aankopen in 2021 heeft aangetoond dat er nog steeds een grote vraag is naar goud als reserveactiva. Hoewel de vraag van centrale banken soms minder voorspelbaar is dan die van andere bronnen van vraag naar goud – aangezien er vaak eerder sprake is van aankopen gebaseerd op een monetair beleid in plaats van markt gestuurde aankopen, blijven we erop vertrouwen dat de algemene trend van netto aankopen zich in 2022 zal voortzetten.