Amerikaanse staatsschuld overschrijdt kaap van $ 30 biljoen en is extreem kwetsbaar voor hogere rentevoeten

\"\"

Iedereen is het er over eens dat de rente in de Verenigde Staten naar omhoog moet en dan nog liefst zo snel mogelijk. Maar meteen stelt zich een levensgroot probleem in verband met de overheidsschuld. Hogere rentekosten en negatieve reële opbrengsten zullen het moeilijker maken om die schuld te financieren. De Verenigde Staten hebben vorige week een nieuwe mijlpaal bereikt, maar het is niets om trots op te zijn.

Voor het eerst bereikte de staatsschuld 30 biljoen dollar. Vroeger was een miljard dollar veel geld, nu zijn overheidsprogramma\’s ter waarde van honderden miljarden routine en van een uitgavenpakket wordt niet veel belang gehecht, tenzij het boven de $ 1 biljoen uitkomt. Dat is een 1 met 12 nullen, oftewel $ 1.000.000.000.000. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vorige week de data gepubliceerd waarin zwart op wit te lezen staat dat de totale uitstaande staatsschuld nu $ 30 biljoen is.

In wezen is de staatsschuld het geldbedrag dat de overheid haar crediteuren, binnen- en buitenland, verschuldigd is. Omdat de Amerikaanse overheid doorgaans meer uitgeeft dan ze binnenbrengt, blijft de schuld oplopen. Laten we de schuld echter niet verwarren met tekorten. Een begrotingstekort wordt geregistreerd wanneer de jaarlijkse overheidsuitgaven, zoals uiteengezet in de Amerikaanse federale begroting, de inkomsten overschrijden. Waaronder dus inkomstenbelastingen, vennootschapsbelastingen en accijnzen. De staatsschuld is gewoon de accumulatie van jaarlijkse tekorten. Nogmaals, het is het totale bedrag dat de overheid aan haar schuldeisers verschuldigd is.

Om het gat te dichten, dus in feite om te veel uit te kunnen geven, geeft het Amerikaanse ministerie van Financiën bankbiljetten en obligaties uit. Degenen die een stuk staatsschuld (staatsobligaties dus) hebben gekocht, worden schatkisthouders genoemd; ze kunnen binnenlands of buitenlands zijn. Schatkisteffecten worden ook verkocht aan bedrijven, banken en andere overheden.

China en Japan zijn verreweg de grootste kopers van Amerikaanse staatsobligaties. Volgens Statista, met behulp van gegevens die zijn verzameld door de Amerikaanse Federal Reserve en het ministerie van Financiën, bezaten het buitenland vanaf september 2021 $ 7,55 biljoen aan Amerikaanse schatkistpapier. Van dit totaal bezat Japan $ 1,3 biljoen en China bezat $ 1,05 biljoen. De groeiende desinteresse van buitenlandse investeerders wat betreft het kopen van Amerikaanse staatsobligaties is daarom een zeer verontrustend fenomeen. Wanneer er te weinig kopers voor Treasuries opduiken, neemt de druk op de rentevoeten alleen nog maar toe. Waardoor de rente verder kan stijgen.