Stijgende inflatie brengt stijgende risico’s met zich mee

\"\"

In het afgelopen halfjaar hebben veel economen en veel centrale banken de inflatieprognoses serieel hoger bijgesteld. Terwijl de inflatie positief bleef verrassen, hebben de financiële markten meer renteverhogingen in geprijsd. Hoe veel is veel? Die vraag moet zowel voor de marktprijsstelling als voor de economie worden gesteld. Want hogere inflatie en hogere rentevoeten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De Amerikaanse CPI-afdruk van vorige week was de meest recente van deze positieve (?) verrassingen. De positieve verrassing voor de CPI betekent dat de risico\’s voor de volgende Fed-call nog meer gericht zijn op verdere stijgingen. Het basisscenario van de Amerikaanse centrale bank is voor vier 25 bp-verhogingen en de start van kwantitatieve verkrapping (QT) rond het midden van het jaar. Dus waarom niet meer renteverhogingen inbouwen? Morgan Stanley geeft het antwoord op deze vraag: de hoeveelheid renteverhogingen die nodig zijn om de inflatie in te dammen, zal de economie binnenkort tot stilstand brengen. En dat is duidelijke taal.

Vorige week waarschuwde Goldman, voor het eerst sinds de huidige verkrappingswaanzin begon, dat de agressieve verkrapping van de Fed tot een harde landing van de economie zou kunnen leiden. Het is niet verrassend dat de bank slechts een paar dagen later haar S&P-doelstelling voor het einde van het jaar verlaagde en waarschuwt nu dat de S&P in een recessie zou kunnen dalen tot 3.600. Goldman Sachs heeft nu dus het gezelschap gekregen van Goldman Sachs.