Geopolitieke sitautie zal waarschijnlijk nog meer inflatiedruk toevoegen

 

Nomura Securities heeft de inflatieprognose naar boven bijgesteld en dat heeft uiteraard zijn redenen. De geopolitieke spanningen zijn de afgelopen weken aanzienlijk toegenomen, wat een aanzienlijk opwaarts risico vormt voor de inflatievooruitzichten van de VS. Hoewel de economische impact van de spanningen tussen Oekraïne en Rusland op de VS bescheiden lijkt, heeft een verwachte vertraging van de normalisering van de toeleveringsketen aanzienlijke gevolgen voor de inflatievooruitzichten op korte termijn.

Daarom hebben de economen van Nomura de inflatieprognose naar boven bijgesteld door de aannames voor hogere voedsel- en energieprijzen en tevens ook hogere prijzen voor duurzame goederen, dit als reactie op mogelijke hernieuwde verstoringen in de toeleveringsketen. De kernprognose voor PCE op jaarbasis staat nu op 3,4% inflatie in december 2022, een stijging ten opzichte van 3,1% eerder. Op basis van het vierde kwartaal van vorig jaar verwacht Nomura dat de kern-PCE-inflatie 3,8% zal bedragen in het vierde kwartaal van 2022, een stijging ten opzichte van 3,6% eerder. Ondanks de opwaartse bijstelling blijft er een aanzienlijke mate van onzekerheid over de inflatievooruitzichten en kantelt de risicobalans naar opwaarts. Al met al ondersteunen extra inflatierisico\’s de mening dat de Fed dit jaar de rente zeven keer zal verhogen (175 bp), met een groeiend risico van een renteverhoging van 50 bp op een bepaald moment.

De geopolitieke spanningen zullen de normalisatie van de toeleveringsketen waarschijnlijk vertragen. De VS is goed gepositioneerd is om potentiële economische schokken als gevolg van de recente geopolitieke ontwikkelingen het hoofd te bieden, aangezien hogere grondstoffenprijzen waarschijnlijk zullen leiden tot een hogere Amerikaanse energieproductie en daarmee samenhangende investeringen, waardoor de negatieve impact op de consumentenbestedingen wordt gecompenseerd

Rusland en Oekraïne zijn echter grote exporteurs van een breed scala aan grondstoffen, naast energie en voedselgrondstoffen. Rusland is bijvoorbeeld een grote exporteur van palladium (dat wordt gebruikt voor de productie van katalysatoren om de uitstoot van schadelijke gassen door voertuigen te verminderen). Veel auto-analisten zijn van mening dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne de auto-industrie in de VS zal treffen door hogere prijzen van benzine en grondstoffen.

Vooruitkijkend denkt Nomura dat de inflatiedruk als gevolg van recente ontwikkelingen waarschijnlijk zal aanhouden, zelfs nadat de financiële spanningen zijn afgenomen, aangezien een reeks sancties tegen Rusland en aanbodbeperkingen als gevolg van militaire acties nog geruime tijd kunnen aanhouden. Als gevolg hiervan denkt de bank dat het langer zal duren voordat supply chains zijn genormaliseerd dan eerder werd aangenomen.