Zullen Poetin & Co uiteindelijk hun rekeningen niet kunnen betalen (of maw: hangt er een default in de lucht?)

\"\"

De wereld heeft een nauw verbonden en complex financieel systeem. Het is onmogelijk om een ​​deel van de wereldhandel en de financiële sector volledig te isoleren zonder andere delen te beïnvloeden. Je kunt financiële sancties opleggen aan een bepaald land – zoals de VS en bondgenoten Rusland hebben aangedaan – maar die sancties zullen onvermijdelijk terugkomen om de sanctielanden op meestal onverwachte manieren te bijten.

Dat is waar de koppeling tussen grote markten en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in het spel komt. Laten we beginnen met de vraag of de Russische schuld in gebreke zal blijven. Het is niet bijzonder nuttig om over \’Russische schulden\’ te praten. Je moet eerst een reeks onderscheidingen maken:

  1. Is de schuld verschuldigd aan Russen (intern) of aan buitenlandse crediteuren (extern)?
  2. Is de schuld uitgedrukt in roebels of uitgedrukt in dollars of euro\’s?
  3. Is de schuld zakelijk of wordt deze uitgegeven door de Russische overheid?
  4. Bevindt de houder van de schuld zich in een sanctieland of niet? (sanctieland is de Nederlandse vertaling van de Russische term voor die landen die sancties opleggen aan Rusland, waaronder de VS, het VK, Japan, EU-leden en anderen).

Die vier factoren met elk twee kanten geven je een achtdimensionale matrix. Je zou Russische bedrijfsschulden kunnen analyseren die luiden in Amerikaanse dollars en zijn uitgegeven aan een houder in een niet-sanctionerend land.

Of u kijkt naar de Russische staatsschuld uitgedrukt in roebels en aangehouden door Russische banken en burgers. Een deel van deze schuld zou in gebreke blijven, een deel niet. Het antwoord hangt af van welke combinatie van deze factoren van toepassing is.

Er is bijvoorbeeld geen reden voor een Russische emittent om in gebreke te blijven met de roebelschuld aan personen in Rusland. De centrale bank kan de benodigde roebels drukken of commerciële banken kunnen ze aan de kredietnemer uitlenen, zodat de interne schuldeiser gemakkelijk kan worden betaald.

Aan de andere kant hebben in dollars luidende bedrijfsschulden aan partijen in sanctielanden een kans van bijna 100% op wanbetaling. Rusland heeft deviezencontroles opgelegd, die uitgaande dollaroverdrachten in het algemeen verbieden.

Er is een apart verbod van de Russische overheid op betalingen aan partijen in sanctielanden. Zelfs als de emittent de schuld zou willen betalen, maken die kapitaalcontroles en overheidsverboden de betaling onmogelijk.

Toch kan in Amerikaanse dollar luidende staatsschuld worden betaald als de houder zich niet in een sanctieland bevindt. De uitdaging hier zou zijn om een ​​betalingskanaal te vinden dat niet wordt geblokkeerd door de VS/EU-sancties.

Je zou SWIFT moeten omzeilen en elke afhankelijkheid van Amerikaanse banken moeten vermijden. Maar het is misschien mogelijk om een ​​betaling te doen via Chinese of Indiase banken.

Wie bijvoorbeeld Amerikaanse dollars verschuldigd is aan een geldschieter in China, kan de geldschieter een bedrag in yuan (CNY) sturen dat gelijk is aan het verschuldigde bedrag in dollars. Deze betaling kan worden gerouteerd via het betalingssysteem Rusland/China (niet SWIFT).

Na de overdracht zou de ontvanger de yuan voor dollars kunnen verkopen in een afzonderlijke transactie die niet noodzakelijkerwijs door de VS zou worden gedetecteerd. Er zijn veel van dergelijke tijdelijke oplossingen beschikbaar.

Op basis van de hierboven geschetste verschillen kan een analist als volgt een schaal van waarschijnlijke wanbetalingsfactoren opstellen:

Externe schuld zal eerder in gebreke blijven dan interne schuld.

Dollarschulden zullen eerder in gebreke blijven dan roebelschulden.

De kans op wanbetaling van bedrijfsschulden is groter dan voor overheidsschulden.

Schulden in sanctielanden lopen een grotere kans in gebreke te blijven dan schulden in niet-sanctielanden.

Als men deze factoren als richtlijn gebruikt, kan worden afgeleid dat externe, in dollars luidende bedrijfsschulden die worden aangehouden door een partij in een sanctieland, een kans van bijna 100% hebben om in gebreke te blijven, omdat het \”0 voor 4\” scoort op de checklist.

Evenzo is het zeer waarschijnlijk dat de in roebel luidende staatsschuld van Russische burgers wordt betaald. Dit scoort \”4 voor 4\” op de checklist. Het bezit alle gunstige factoren die nodig zijn voor terugbetaling.

Daarom hangt de betaling af van waar de houder is, wat de valuta is, wie de uitgever is en welke sancties van kracht zijn. Samengevat, een deel van de schuld zal zeker in gebreke blijven, andere niet, op basis van bovenstaande factoren.