Wegvallen van Russische olie dreigt een regelrechte ramp te worden

\"\"

Een wereldwijde recessie zou onvermijdelijk worden als het grootste deel van de Russische olie voor de rest van het jaar van de markt zou verdwijnen, dit volgens een rapport van de Federal Reserve Bank van Dallas.

De economen Lutz Kilian en Michael Plante schreven dat in een dergelijk scenario de economische vertraging langer zou kunnen duren dan die veroorzaakt door de olieschok van 1991 die plaatsvond nadat Irak Koeweit het jaar ervoor was binnengevallen.

Beide economen berekenden dat uit de eerste schattingen blijkt dat de verstoringen die zijn veroorzaakt sinds de Russische invasie van Oekraïne bijna 3% van de olieproductie in de wereld effectief uit de markt is gehaald, waardoor een van de grootste aanbodtekorten sinds de jaren zeventig is ontstaan.

Kilian en Plante voegden eraan toe dat, tenzij het Russische olietekort kan worden ingedamd, het onvermijdelijk lijkt dat de olieprijs nog aanzienlijk stijgt en gedurende een lange periode hoog blijft om de overtollige vraag weg te werken.\”

De economen merkten ook op dat de impact van de Russische aanvallen op Oekraïne de overgang naar hernieuwbare energiebronnen zal vertragen aangezien Europa fossiele brandstoffen zal moeten blijven gebruiken om de economische activiteit in stand te houden en de productie in landen zoals de VS mogelijk moet worden verhoogd om tekorten op te vangen.

Bovendien voerden ze aan dat de stijging van de prijzen voor brandstof, voedsel en andere grondstoffen als gevolg van de daarmee samenhangende aanbodbeperkingen de inflatiedruk de rest van dit jaar zal aanhouden.