Lessen uit de jaren 70: oorlog in Oekraïne kan grondstoffenmarkten jarenlang beïnvloeden

\"\"

Als de lessen van de jaren 70 van vorige eeuw zouden worden toegepast op de huidige geopolitieke situatie, zouden de grondstoffenmarkten volgens Capital Economics ingrijpend kunnen veranderen door de oorlog in Oekraïne. \”De ervaring van de jaren zeventig suggereert dat een aanhoudende oorlog in Oekraïne en de effecten ervan op de grondstoffenprijzen de grondstoffenmarkten de komende jaren ingrijpend zullen hervormen\”, zei grondstoffeneconoom Kieran Clancy van Capital Economics in een dinsdag gepubliceerd rapport.

De lange termijn gevolgen die opvallen, zijn onder meer een vernietiging van de vraag in combinatie met nieuwe doelstellingen voor energieonafhankelijkheid. \”Hogere prijzen zullen waarschijnlijk leiden tot een zekere mate van vraagvernietiging. En verder zal een hernieuwde focus op energieonafhankelijkheid in Europa en elders langduriger gevolgen hebben voor de vraag naar en het aanbod van grondstoffen\”, schreef Clancy.

Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen wat er nu gebeurt en de olieprijsschok van de jaren zeventig. \”Van oktober 1973 tot maart 1974 stopte de OPEC de export naar veel westerse landen als straf voor het verlenen van hulp aan Israël tijdens de Yom Kippur-oorlog. Niet alleen stegen de olieprijzen toen, maar ook de prijzen van andere grondstoffen. Hogere energieprijzen dreven bovendien de productiekosten op\”, legt Clancy uit. \”We zien deze keer iets soortgelijks als gevolg van de oorlog in Oekraïne, zowel wat betreft de snelheid als de omvang van de stijging van de grondstoffenprijzen.\”

De belangrijkste redenen achter de laatste stijging van de olieprijs boven $ 100 per vat zijn zorgen over het aanbod en de lange termijn effecten daarvan op andere grondstoffen. Dit lijkt erg op wat er in de jaren zeventig gebeurde. \”Een opvallende overeenkomst tussen de olieprijsschok van 1973/74 en de oorlog in Oekraïne is het effect op het energiebeleid. In 1973/74 reageerde de VS op het plotselinge verlies van de OPEC-leveringen door de inspanningen voor energieonafhankelijkheid te versnellen, en we zijn zien we deze keer iets soortgelijks in het westen gebeuren,\’ merkte Clancy op. \”De Europese Commissie heeft bijvoorbeeld al plannen aangekondigd om Europa vóór 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen, wat de verschuiving naar hernieuwbare energie in de komende jaren waarschijnlijk zal versnellen.\”

Een andere overeenkomst is een gebrek aan bestaande voorraden langs de markt om de huidige verstoringen op te vangen. \”Destijds kwam het embargo van de OPEC op een moment dat de olieproducenten in de VS al dicht bij hun capaciteit zaten. En ondanks de schalie-boom sindsdien, moeten de booractiviteiten in de VS de stijging van de olieproductie nog bevestigen,\” merkte op. Clancy.

En tot nu toe heeft de OPEC verzoeken afgewezen om het verlies van de Russische aanvoer goed te maken en de productie snel op te voeren. \”Het lijkt waarschijnlijk dat de grondstofprijzen nog enige tijd hoog zullen blijven, zoals het geval was na de eerste schok in 1973. Hoge prijzen zouden een steeds negatievere invloed op de vraag kunnen krijgen, maar het is moeilijk voor te stellen dat dit de opwaartse druk op de prijzen wegneemt die het gevolg is van een lager aanbod,\” voegde Clancy eraan toe. \”Desalniettemin… het is te vroeg om een ​​stijging van de schalieproductie helemaal uit te sluiten, aangezien de investeringen de komende maanden nog aanzienlijk kunnen stijgen. En hoewel de OPEC tot nu toe stand heeft gehouden, staat de organisatie onder toenemende druk om haar aanzienlijke reservecapaciteit te benutten.\”