Onbehagen binnen ECB over hoge inflatie groeit zienderogen

\"\"

De ECB kondigde tijdens haar bijeenkomst in maart een sneller tempo aan om de aankopen van activa af te bouwen, wat aangeeft dat deze maatregel ergens in het derde kwartaal zou eindigen. Sindsdien hebben een aantal haviken in de Raad van Bestuur gesuggereerd dat de APP eerder dan later in dat kwartaal zou moeten eindigen, waarbij sommige leden suggereerden dat we tegen het einde van het jaar twee renteverhogingen van 25 bp zouden kunnen.

Er lijkt een aanzienlijke mate van onbehagen te zijn gegroeid onder de leden van de ECB over de aanhoudende opwaartse inflatiemissers. Het verslag van de bijeenkomst van maart bevestigt deze bezorgdheid, telkens opnieuw wordt de inflatie onderschat.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat er nieuwe voorspellingen aangekondigd zullen worden tijdens de vergadering van volgende week, er zijn namelijk nog weinig harde gegevens beschikbaar om de precieze omvang van de impact van de oorlog op de economie van het eurogebied te berekenen. Er  is een nieuwe vergadering gepland op het einde van het tweede kwartaal waarop de ECB haar uiteindelijke beslissing zou kunnen nemen. Het kunnen dus nog een paar spannende weken worden.

Tegen de achtergrond van een afbouw van de APP geloven we niet dat de ECB tijdens haar vergadering in april belangrijke aanpassingen in haar richtlijnen nodig heeft en deze dus ook niet zal aankondigen. Dit is tenslotte de flexibiliteit met betrekking tot de koers van het monetair beleid waar de ECB altijd op heeft aangedrongen.

We verwachten dat de ECB tijdens haar vergadering in juni zal aankondigen een einde te maken aan haar activa-aankopen in september, met de eerste verhoging van de depositorente met 25 basispunten in december van dit jaar. Daarna verwachten we een verdere renteverhoging van drie kwart punten tot +0,50% tegen eind 2023, of een totale verkrapping van 100 bp. We verwachten dat de verkrapping door de ECB vanaf eind 2023 zal stoppen, aangezien de inflatie op dat moment al zou kunnen afnemen en een vertragende Amerikaanse economie (deels als gevolg van aanzienlijke verkrapping door de Fed) de wereldwijde economische cyclus opnieuw naar beneden zou kunnen leiden.