Wereld staat aan de vooravond van nieuw inflatietijdperk en strijd er tegen zal niet eenvoudig zijn, waarschuwt de BIS

\"\"

In haar nieuwste rapport zei de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) dat de inflatie niet snel weer normaal zal worden en dat de wereld moeite zal hebben zich aan te passen aan de nieuwe cyclus van wereldwijde renteverhogingen.

\”Na meer dan een decennium van worstelen om de inflatie op het beoogde doel te krijgen, worden de centrale banken nu geconfronteerd met het tegenovergestelde probleem\”, zei de algemeen directeur van de BIS, Agustín Carstens. \”Misschien staan ​​we aan de vooravond van een nieuw inflatietijdperk. Centrale banken moeten zich aanpassen aan deze nieuwe omgeving, niet in de laatste plaats door de beleidsrentes te verhogen naar meer geschikte niveaus. De wereldeconomie moet leren minder afhankelijk te zijn van expansief monetair beleid.\”

Een belangrijk thema is het afbouwen van de geglobaliseerde wereld, die de afgelopen decennia een grote rol heeft gespeeld bij het creëren van deflatoire krachten. \”Veel van de krachten achter hoge inflatie blijven aanwezig en er komen er nog nieuwe bij. Er zijn al tekenen van toegenomen overloopeffecten tussen prijzen en lonen, zoals gebruikelijk is in een omgeving met hoge inflatie\”, merkte Carstens op. \”De structurele factoren die de inflatie de afgelopen decennia laag hebben gehouden, zullen afnemen naarmate de globalisering verder wordt teruggedrongen.\”

Het rapport merkte op dat de risico\’s die in de gaten moeten worden gehouden de verankering van de inflatieverwachtingen en een mogelijke loon-prijsspiraal zijn.

De centrale banken zullen hun strategieën moeten wijzigen, aangezien ze de economieën niet langer kunnen stimuleren zonder de prijzen te beïnvloeden, benadrukte Carstens.

\”Die verandering vereist een bredere erkenning in de beleidsvorming dat het stimuleren van veerkrachtige groei op lange termijn niet kan steunen op herhaalde macro-economische stimuleringsmaatregelen, zowel monetair als fiscaal. Het kan alleen worden bereikt door middel van structureel beleid dat de productiecapaciteit van de economie versterkt\”, legde hij uit.

De aanpassing aan hogere rentetarieven zal voor veel landen niet gemakkelijk zijn, zeker niet in het licht van de huidige schuldenniveaus. Daarom adviseert Carstens om het vermogen voor economische groei te versterken.

\”Huishoudens, bedrijven, financiële markten en overheden zijn te gewend geraakt aan lage rentetarieven en accommoderende financiële omstandigheden. Het zal een uitdaging zijn om een ​​overgang naar meer normale niveaus te bewerkstelligen en daarbij realistische verwachtingen te scheppen over wat het monetaire beleid kan opleveren \’, aldus Carstens. \”We moeten de productiecapaciteit van de economie versterken. Een hogere potentiële groei zou het voor economieën met schulden gemakkelijker maken om weerstand te bieden aan de hogere nominale en reële rentetarieven die de komende jaren waarschijnlijk realiteit zullen worden.\”