Geen tekenen van versoepeling van de zero-covid-strategie in China

\"\"

Hoewel China\’s officiële bbp-groei herstelde tot 4,8% j-o-j in Q1 van 4,0% in Q4, ziet het echte beeld er niet zo optimistisch uit, aangezien de gegevens over de activiteiten in maart over de hele linie verslechterden en de meest recente gegevens wijzen op een scherpe daling van die activiteiten als gevolg van de aanhoudende Omicron-golven en de daaraan gekoppelde lockdowns.

De afgelopen week bleef het aantal gevallen van Omicron hoog, en Peking gaf geen indicatie dat het serieus overwoog om zijn zero-covid-strategie (ZCS) te matigen. Te midden van uitgebreide lockdowns, logistieke verstoringen, een krimpende vastgoedsector en een vertragende export, verwachten we dat de activiteiten in april zullen dalen en schatten we dat het risico op een recessie in het tweede kwartaal is toegenomen (wat we definiëren als een negatieve reële bbp-groei op jaarbasis).

De activiteiten in april daalden in de meeste sectoren

Er mag gedacht worden aan een daling van de jaar-op-jaar groei van IP, FAI en detailhandelsverkopen tot respectievelijk -1,5%, 2,0% en -5,5%. Merk op dat zowel de FAI als de detailhandelsverkopen in nominale termen zijn, dus in reële termen zouden deze gegevens in april nog zwakker kunnen zijn.

Als er een maandelijkse reële bbp-groeimaatstaf op jaarbasis is, denken we dat deze in april hoogstwaarschijnlijk negatief zal zijn. De bbp-groeidoelstelling van Peking van ~5,5% dit jaar wordt steeds uitdagender en we zien nu opmerkelijke neerwaartse risico\’s voor de bbp-groeiprognose. Ondanks de toename van de berichtgeving daaromtrent in de grote media wereldwijd, zijn we nog steeds van mening dat de wereldwijde markten de groeivertraging en de stress in de toeleveringsketen in China onderschatten, waarvan we vrezen dat deze naar de rest van de wereld zal overslaan.