Dreiging van recessie neemt zienderogen toe

\"\"

Het \’r\’-woord (recessie) werd gisteren op de beurs van Wall Street kwistig rondgestrooid, met sommige economen die zeiden dat we misschien al in een recessie zijn weggezonken.

Het is waar dat het Amerikaans BBP in het eerste kwartaal met -1,4% daalde, maar volgens de voorspelling van de Federal Reserve Bank of Atlanta kan datzelfde BBP in het tweede kwartaal opnieuw met 2,4% stijgen.

En voor de goede orde, de krimp van het eerste kwartaal van het afgelopen kwartaal liet veel positieve punten zien in de Amerikaanse economie, waarbij de consumentenbestedingen met 2,7% q/q stegen, wat een sneller groeipercentage was dan de 2,5% van het voorgaande kwartaal; de bedrijfsinvesteringen stegen met 9,2%; de investeringen in woningen stegen met 2,1%; en de uiteindelijke verkopen aan particuliere binnenlandse kopers stegen met 3,7% ten opzichte van de 2,6% van vorig kwartaal.

Wat de BBP-cijfers van het eerste kwartaal tegenhield, waren lagere overheidsuitgaven, lagere export en lagere voorraden, aangezien bedrijven zeer langzaam hun voorraden opbouwen, ondanks de stijgende vraag. En daarom lijkt de huidige uitverkoop, als je voorbij de krantenkoppen kijkt, overdreven.

Nu, zoals het gezegde van John Maynard Keynes luidt: \”markten kunnen langer irrationeel blijven dan u solvabel kunt blijven.\”

Dus men kan de mogelijkheid om nog verder naar beneden te gaan niet uit de weg gaan. Maar er is nog steeds een reële mogelijkheid dat het correctiedieptepunt van gisteren met bijna min 20% voor de S&P 500 het dieptepunt was. Wanneer de recessiedreiging vastere vormen aanneemt, kunnen de belangrijkste beursindices nog (veel) dieper duiken.