Zilver is historisch ondergewaardeerd ten opzichte van goud

\"\"

De meeste analisten blijven positief voor de zilvermarkt. Maar om de huidige positieve vooruitzichten voor zilver volledig te begrijpen, moeten we de vraag-aanboddynamiek van de zilvermarkt opnieuw bekijken – de fundamentele relatie die de prijstrends op de lange termijn stuurt. Om deze dynamiek te beoordelen, hebben we gekeken naar de jaarlijkse zilvervooruitzichten gepubliceerd door het Silver Institute en Metals Focus in april, de World Silver Survey 2022.

Zoals verwacht, als gevolg van de zilverprijsstijging in 2020, herstelde de zilvermijnbouw zich in 2021 – maar in mindere mate dan voorspeld. De mijnproductie steeg in 2021 met ongeveer 5% ten opzichte van het niveau van 2020. De recyclingvolumes stegen met 7% doordat hogere prijzen meer schroot op de markt brachten. Toch hadden analisten van Metals Focus voorspeld dat de groei van het mijnaanbod hoger zou zijn, in het bereik van 8%. De zilvervoorraad langs de markt is sinds vorig jaar gedaald tot een tekort en de analisten van Metals Focus voorspellen in een recent verschenen rapport een nog groter tekort van 72 miljoen ounces in 2022.

Vanuit prijsoogpunt is zilver momenteel historisch ondergewaardeerd ten opzichte van goud en biedt het een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid. Wat de fundamentals onder de zilvermarkt betreft, stellen we vast dat het aanbod de vraag op langere termijn niet kan bijhouden.  Wat dan weer automatisch de prijs naar omhoog duwt.

Over het algemeen heeft de zilvermarkt sinds 2019 een fysiek tekort en is het aanbod van zilvermijnen sinds 2016 afgenomen. Er is een gebrek aan geld voor de ontwikkeling van nieuwe zilvermijnen en de tijdlijnen van ontdekking tot productie zijn langer geworden. Aan de vraagzijde zijn alle segmenten van de vraag naar zilver aan het herstellen, aangevoerd door industriële, juwelen en fysieke investeringen.

We blijven daarom geloven dat zilver waarschijnlijk zal profiteren van aanbodbeperkingen in het licht van de groeiende vraag. We verwachten dat de trends op het gebied van groene technologie en decarbonisatie zich zullen voortzetten en toenemen, zelfs als de economische groei wereldwijd vertraagt. Wat de zilverprijs een stevig duwtje in de rug moet kunnen geven.