Goud is een inflatiehedge en veilige haven voor de lange termijn

\"\"

Gary Wagner, redacteur van GoldForecast.com en Jeff Christian, algemeen directeur van de CPM Group, blijven geloven in het goud als inflatie-afdekking. Christian focust zich op het idee dat de rol van goud als inflatiehedge betekent dat de prijs het inflatiepercentage moet volgen. Dat kan echter wat tijd vergen, want van een directe reactie is geen sprake. De goudprijs kan moeilijk stijgen wanneer de inflatie laag is.

\”De correlatie tussen veranderingen in het inflatieniveau en de veranderingen in de goudprijs is 9 procent\”, legde hij uit. \”… Goud is goed in het beschermen van je tegen hyperinflatie, maar het is niet bijzonder goed in het beschermen tegen een knagende inflatie van 1 tot 3 procent.\” Of met andere woorden: hoe hoger het inflatieniveau hoe krachtiger het beschermingseffect van posities in goud.

Hyperinflatie wordt vaak gedefinieerd als een maandelijkse prijsstijging van ten minste 50 procent.

Hoewel Wagner het eens was met de analyse van Christian, voegde hij eraan toe dat goud op de eerste plaats een inflatiehedge op de lange termijn is. \”Goud is een uitstekende afdekking tegen inflatie, maar het is niet gevoelig voor korte termijn bewegingen\”, zei hij. \”Maar in de loop van de tijd hebben we gezien dat het de koopkracht garandeert.\”

Wagner gaf een voorbeeld om zijn punt te illustreren.

\”In 1910 kon je met één ons goud een nacht op de Plaza kopen, je kon een mooi pak kopen en een diner met steak,\” zei hij. Een ons goud vandaag de dag kan nog steeds dezelfde items kopen, volgens Wagner.