Na veel vijven en zessen geeft de Wereldbank eindelijk het stagflatiegevaar toe

\"\"

Experts van de Wereldbank geven eindelijk toe dat het risico op stagflatie groter en reëler wordt. Voor goud is dat echter best goed nieuws.

Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze tegen je en uiteindelijk krijg je toch het gelijk aan je kant. Enkele maanden geleden verwierpen de experts van de Wereldbank zelfs de mogelijkheid van stagflatie. Een scenario dat door sommige voorzichtige economen al geruime tijd naar voren wordt geschoven. Zij werden echter weggelachen door de ‘experts’ van de Wereldbank.

Maar het huidige scenario laat geen enkele ruimte voor twijfels. De Amerikaanse economie zal de komende maanden waarschijnlijk verschuiven van economisch herstel naar stagflatie. Zelfs de Fed geeft zelf toe dat de inflatie dit jaar zal stijgen. Natuurlijk proberen de centrale banken ons ervan te overtuigen dat inflatie slechts tijdelijk zal zijn, maar het is mogelijk dat ze het inflatierisico onderschatten en hun vermogen om ermee om te gaan zo mogelijk nog meer overschatten.

Dit is precies waar we nu voor staan. Na maandenlang te hebben gezegd dat inflatie tijdelijk was en gelachen om waarschuwingen voor stagflatie, is dit keer anders! In haar laatste rapport, Global Economic Prospects, gaf de Wereldbank toe dat het risico van stagflatie toeneemt te midden van een scherpe groeivertraging.

De instelling verlaagde haar wereldwijde groeiprognose van 5,7 procent in 2021 naar 2,9 procent in 2022, wat beduidend lager is dan de 4,1 procent die in januari werd voorspeld. Wat echt verontrustend is, is dat tussen 2021 en 2024 de wereldwijde groei naar verwachting met 2,7 procentpunten zal vertragen en dat is meer dan het dubbele van de vertraging tussen 1976 en 1979.