Goudprijs is gekoppeld aan de evolutie van de rentetarieven

\"\"

De rentetarieven spelen een belangrijke rol op de goudmarkt. Veel van de directionele bewegingen in de goudprijs in de afgelopen twee jaar zijn gekoppeld aan rentebewegingen. De correlatie is niet perfect, maar wel sterk.

De stijging van de goudprijs eind 2020 was gekoppeld aan een daling van de rentetarieven (rendement tot einde looptijd) op de 10-jarige Amerikaanse schatkist van 1,930% op 19 december 2019 tot 0,508% op 31 juli 2020.

Evenzo was de daling van de goudprijs na februari 2021 gekoppeld aan een stijging van de rentetarieven op de 10-jarige schatkist van 1,039% op 2 januari 2021 tot 3,130% op 2 mei 2022. Na een daling tot 2,722% eind mei , zijn de tarieven vanaf vandaag hersteld tot 3,31%.

Maar de analisten geloven dat de rente op de 10-jarige staatsobligaties opnieuw zal dalen en zal blijven dalen naarmate de wereldwijde groei afzwakt. Dat is goed nieuws voor goudbeleggers.

De korte rente gaat omhoog vanwege het beleid van de Fed, maar de lange rente zal omlaag gaan omdat beleggers zien dat de Fed een recessie zal veroorzaken. Dat hangt samen met de hogere goudprijs.

Hoewel de marktvoorwaarden voor vraag en aanbod gunstig zijn voor goud, en de algemene renteomgeving ook gunstig is voor goud, lijkt geen van beide voorlopig de kracht te hebben die nodig is om goud op korte termijn stevig voorbij $ 2.000 te duwen.