Fed-voorzitter geeft recessiegevaar toe

\"\"

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Europese Centrale Bank in Sintra, maakte voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank duidelijk dat de Federal Reserve vastbesloten is de inflatie terug te dringen, zelfs als dit betekent dat de rentetarieven worden verhoogd tot een niveau dat de economische groei in gevaar brengt.

Zijn opmerkingen versterkten de visie dat de Fed alles zal doen wat nodig is via aanhoudende renteverhogingen om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van de Federal Reserve van 2%.

De voorzitter erkende dat er een risico bestaat dat het herziene monetaire beleid van de Federal Reserve zal leiden tot een economische krimp die tot een recessie zou kunnen leiden.

De kans bestaat dat de Federal Reserve de rente zal verhogen met 75 basispunten tijdens de FOMC-vergadering van 26 – 27 juli. Onlangs heeft de Federal Reserve haar \’dot plot\’ herzien om tegen het einde van het jaar ongeveer het dubbele van de voormalige inflatiedoelstelling van 1 ½% – 1 ¾% te voorspellen. Dat komt neer op een inflatie van minimum van 3,4%.

Hoewel de voorzitter de vrees voor een recessie temperde door te zeggen dat de economie in behoorlijk sterke vorm verkeert en in staat zal zijn het hoofd te bieden aan strengere kredietvoorwaarden en een recessie of zelfs een aanzienlijke stijging van de werkloosheidsgraad zal kunnen vermijden, voegde hij een belangrijk voorbehoud toe. Hij zei dat het pad naar een zachte landing aanzienlijk uitdagender zal worden naarmate de hoge inflatie langer aanhoudt.

Nieuwe gegevens suggereren dat de inflatiedruk buitengewoon hoog zal blijven. De BEA meldde dat \”het reële bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 met 1,6% op jaarbasis is gedaald, na een stijging van 6,9% in het vierde kwartaal van 2021. De daling werd met 0,1 procentpunt naar beneden bijgesteld van de tweede\” schatting die in mei werd vrijgegeven.