Situatie op de voedselmarkt dreigt verder te verslechteren

\"\"

De voedselprijzen zullen blijven verslechteren (lees: stijgen) en opkomende landen kunnen met voedseltekorten te maken krijgen, zei Daniel McCann, CEO van Precision AI, een in Canada gevestigd bedrijf dat drones gebruikt om onkruid chirurgisch te spuiten. Momenteel gebruiken de meeste boeren een sproeier om herbiciden op hun hele veld aan te brengen, in plaats van zich te richten op specifiek het onkruid alleen. McCann suggereerde dat zijn bedrijfstechnologie zou kunnen helpen om de problemen van hogere voedselprijzen en lagere voedselproductie te helpen verlichten.

McCann zei dat verschillende factoren verantwoordelijk zijn voor hogere voedselprijzen, waaronder de geopolitieke spanningen maar ook de inflatie zelf. Als voorbeeld wees hij erop dat de sancties tegen Rusland de kosten voor boeren hebben verhoogd, aangezien het land een \’grote kunstmestproducent\’ is.

\”We kunnen niet zomaar een vervanger voor kunstmest vinden\”, zei hij. \”Er zijn veel verschillende opkomende technologieën die beweren kunstmestvervangers of efficiëntere meststoffen te zijn. Helaas hebben ze dezelfde schaalproblemen als al het andere… je kunt ze momenteel gewoon niet krijgen.\”

Hij legde uit dat de opbrengsten van de oogst dit jaar naar verwachting veel lager zullen zijn dan voorgaande jaren\”, vanwege de hogere landbouwkosten. \”Daarnaast,\” voegde hij eraan toe, \”heb je geopolitieke problemen met veel landen die vroeger graan exporteerden en nu hun graan thuis houden en het niet willen exporteren.\”

Als het gaat om voedseltekorten, zei McCann dat vooral opkomende landen gevaar lopen. \”80 procent van de import van tarwe in sommige Afrikaanse landen komt uit Oekraïne\”, legt hij uit. \”Natuurlijk kunnen ze daar hun graan niet meer gaan halen en dat gaat grote problemen opleveren, vooral als andere landen niet bereid zijn om het tekort via hun export te compenseren.\”

Een \’revolutie\’ in de landbouw

McCann zei dat de bestaande herbicidepraktijken te duur zijn voor boeren. \”Slechts ongeveer 5 procent van de biomassa van een bepaald veld is onkruid,\” zei hij. \”Maar we spuiten wel het hele veld en dat brengt uiteraard een grote kostprijs met zich mee.\”

Aangezien de dronetechnologie van Precision AI alleen onkruid lokaliseert en bespuit en de rest van het veld met rust laat, gelooft McCann dat dit de landbouwkosten kan verlagen en bij uitbreiding dus de voedselprijzen kan doen dalen.

Hij zei: \”Het voordeel van systemen zoals dronetechnologie is dat je naar een boer kunt gaan en zeggen: \’Wat geef je elk jaar uit aan chemische producten?\’ En je kunt ze zeggen dat ze dat getal mogen wissen en een getal kunnen schrijven dat 90 procent lager is… Dus als je die inputkosten omlaag kunt brengen, betekent dat uiteindelijk minder outputkosten. En op het einde van het verhaal dus ook lagere voedingsprijzen.\”