Zal Fed tegen Thanksgiving op de paniekknop duwen?

\"\"

President Joe Biden kondigde nieuwe programma\’s aan om de klimaatverandering aan te pakken, waaronder $ 2,3 miljard om steden te helpen gebouwen te renoveren en om maatregelen te treffen die overstromingen voorkomen. Overheden en bedrijven over de hele wereld kondigen inderdaad een verscherpt ESG-beleid (Environmental Social Governance) aan om de bezorgdheid over de klimaatverandering aan te pakken. Maar dat is een mes dat aan twee kanten snijdt.

De emotionele reactie op klimaatverandering heeft echter de economische groei verzwakt en inflatie veroorzaakt, zei Frank Holmes, CEO van U.S. Global Investors en Executive Chairman van HIVE Blockchain.

\”Klimaatverandering is in feite het inbedden van inflatie\”, zei Holmes. \”Veel inflatie heeft te maken met energie-inflatie in Europa tegen de achtergrond van een panieksluiting van kernenergie in Spanje en Duitsland en met extra belastingen op auto\’s en vrachtwagens.\”

Holmes voorspelt nu dat de Federal Reserve tegen Thanksgiving haar koers zal wijzigen en in plaats van haar monetaire verkrapping verder te zetten de rente zal verlagen.

Holmes suggereerde dat een slecht doordacht ESG-beleid leidt tot tekorten in het aanbod en tot meer geld bijdrukken, omdat regeringen kapitaal zoeken voor groene energieregelingen. Dit leidt op zijn beurt tot inflatie.

Hij nam de recente politieke onrust in Sri Lanka als voorbeeld en zei: \”Ze dwongen overal in Sri Lanka biologisch voedsel af, en ze kregen een productiedaling van 20 tot 30 procent. De inflatie schoot door het dak en er zijn nu enorme rellen in de straten van Colombo en de andere grote steden van het land.”

Afgelopen april verbood de regering van Sri Lanka synthetische meststoffen en pesticiden en beval de 2 miljoen boeren van het land om biologisch te gaan werken. De binnenlandse rijstproductie daalde met 20 procent en de prijs van rijst steeg met 50 procent.

Holmes voegde eraan toe dat markten gevoelig zijn voor renteverhogingen door de Fed vanwege klimaatregelgeving.

\”De regelgeving voor klimaatverandering is niet gesynchroniseerd\”, zei hij. \”Het zijn gewoon ad hoc maatregelen die overal worden genomen … Deze maatregelen zijn verstikkend over de hele wereld.\”

Er zijn wereldwijd protesten geweest tegen hogere prijzen vanwege de zorgen over de kosten van levensonderhoud. Holmes zei dat sociale onrust in de VS de Fed ertoe zou kunnen aanzetten om de rente te verlagen. Daar zijn we volgens hem niet meer zo ver van af.

Hij voorspelt dat de Federal Reserve tegen Thanksgiving op de paniekknop zal drukken en haar monetair beleid opnieuw zal versoepelen.

Holmes volgt de Producers\’ Manufacturing Index (PMI), die volgens hem een ​​leidende indicator is van de algehele economische gezondheid.

\”De PMI krimpt wereldwijd\”, zei hij. \”Als de wereldeconomie ineens begint te krimpen, zal er paniek ontstaan en zullen de centrale banken er als de kippen bij zijn om meer geld te drukken.\”