De remedie van de Fed kan erger zijn dan de ziekte

\"\"

Op dit moment is de monetaire politiek in de VS het eigenlijk een zaak van de Fed versus de economie. Door de rente in versneld tempo te verhogen, duwt ze de economie in het defensief. Men zou kunnen zeggen: \”Wacht even. Moet de Fed de economie niet helpen in plaats van ze onderuit te duwen door het geld fors duurder te maken.?”

Dat is echter niet meteen de taak van centrale bankiers. Ze willen misschien de economie helpen, maar de economie helpen is eigenlijk hun belangrijkste taak niet. Taak één is de banken helpen. De Fed is in wezen opgericht om het banksysteem te ondersteunen en bankruns te voorkomen.

Al het andere dat de centrale bank probeert te bereiken, zoals prijsstabiliteit en maximale werkgelegenheid, komt op de tweede plaats.

Het is dus niet voor de hand liggend dat de politiek van de Fed altijd in lijn is met de belangen van de economie. Mensen beseffen dat vaak niet, maar het is belangrijk om in gedachten te houden.

Iedereen spreekt over de renteverhogingen die de Fed op dit moment doorvoert. Maar welke tarieven zijn dat eigenlijk? De rente die de Fed daadwerkelijk verhoogt, wordt de Fed Funds-doelrente genoemd. En wat is dat?

Dat is het tarief waartegen banken elkaar lenen om van de ene op de andere dag aan hun reserveverplichtingen te voldoen.

Het is een extreem korte rente. De Fed streeft naar dat tarief als een manier om de geldhoeveelheid te beheersen en misschien de inflatie aan te passen of andere economische doelen te bereiken.

De Fed mikt echter op een tarief dat eigenlijk niet meer bestaat. Er is al ongeveer 12 of 13 jaar geen echte markt meer voor Fed-fondsen, sinds de Fed het systeem begon te overspoelen met geld tijdens de Grote Financiële Crisis. Vandaag zijn de reserves van de banken dicht bij een recordhoogte.

Met andere woorden, de banken hebben overreserves. Hun werkelijke reserves zijn meerdere biljoenen dollars boven de vereiste. Aan reserves dus geen gebrek. De huidige remedie van de Fed kan dus erger zijn dan de ziekte zelf, de centrale bank dreigt de economie te verzuipen door de rente zo snel en zo fors op te trekken. Iets waar de banken momenteel dus geen behoefte aan hebben.