Markt voor junk bonds vertelt ons dat er moeilijke tijden op komst zijn

\"\"

Obligatiebeleggers prijzen eindelijk de moeilijke economische tijden die voor ons liggen in, zo blijkt uit de evolutie op de markt voor vuilbakobligatie of junk bonds.

De obligatiekoersen in hun geheel zijn dit jaar inderdaad ingestort. We hebben zojuist het slechtste halfjaar voor vastrentende beleggers ooit achter de rug. Maar er is meer aan de hand.

De markt voor junk-obligaties begon zich eindelijk te gedragen zoals we hadden verwacht. Ze is ook gecrasht… wat betekent dat de rente op junk-obligaties omhoog schiet.

Belangrijk is dat de rendementen er sneller zijn gestegen dan die van andere obligaties. Dat is een slecht teken. Maar de geschiedenis suggereert dat het vanaf hier veel erger kan worden voor junk bonds en vervolgens voor de economie.

Junk bonds zijn gevoeliger voor een economische vertraging dan enig ander deel van de obligatiemarkt. Dit zijn niet de veilige staatsobligaties waar de meeste beleggers aan gewend zijn.

Ze worden uitgegeven door bedrijven met een hoger risico op wanbetaling. Dat betekent niet noodzakelijk dat die bedrijven slecht zijn… Maar ze hebben de neiging om het meest te lijden in moeilijke tijden.

Junk bonds betalen daardoor bijna altijd hogere rendementen. Beleggers vragen een hogere premie in ruil voor het risico dat ze nemen. Maar die premie beweegt in de loop van de tijd. En op dit moment stijgt ze en nog geen klein beetje.

Wanneer deze spread stijgt, betekent dit dat beleggers zich zorgen maken. Merk op hoe de spread steeg van iets meer dan 3% in april tot bijna 6% eerder deze maand.

Dat is een meerjarig hoogtepunt. En het is een duidelijk waarschuwingssignaal van de obligatiemarkt. Er komen waarschijnlijk moeilijke economische tijden aan. Maar op basis van de geschiedenis hebben we waarschijnlijk nog niet het ergste gezien.