Amerikaanse economie bevindt zich nu officieel in een recessie (of toch niet?)

\"\"

De economische activiteit in de VS is in het tweede kwartaal van het tweede kwartaal voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gekrompen, zo gaven de cijfers van het ministerie van Handel donderdag te zien.

De voorlopige schatting van het Bureau of Economic Analysis van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal toonde een daling van de economische groei met 0,9% op jaarbasis voor de periode van drie maanden eindigend op 30 juni.

Economen ondervraagd door Bloomberg verwachtten dat de Amerikaanse economie in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 0,4% groeide, volgens consensusschattingen. Het uiteindelijke bbp-cijfer lag dus fors lager.

Tijdens het voorgaande kwartaal kromp de Amerikaanse economische activiteit onverwachts voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2020, toen de COVID-19-pandemie de wereldeconomie op zijn kop zette. De derde en laatste schatting van de Amerikaanse regering van het BBP in het eerste kwartaal toonde een daling van de economische groei met 1,6% op jaarbasis.

De voorlopige lezing van de regering over het BBP van het tweede kwartaal – de breedste maatstaf voor economische activiteit – komt een dag nadat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell verslaggevers op een persconferentie vertelde dat hij niet geloofde dat de economie in een recessie verkeert, zelfs zoals andere economische indicatoren signalen van een recessie laten zien.

Twee opeenvolgende kwartalen van negatieve BBP-groei volstaan om te voldoen aan de onofficiële definitie van een recessie.

Het National Bureau of Economic Research (NBER) zegt echter dat een recessie een significante daling van de economische activiteit is die over de economie verspreid is en die langer dan een paar maanden aanhoudt. Zover zijn we nog niet, zeker niet omdat eenmalige factoren een rol speelden.

Het Bureau of Economic Analysis schreef de daling van het BBP toe aan brede dalingen in de investeringen in de particuliere sfeer, zoals investeringen in woningen en niet-essentiële producten evenals aan lagere de uitgaven van de federale, staats- en lokale overheden.