Werkloosheid VS kan naar 6 of 7 procent

\"\"

Of de VS al dan niet in een recessie verkeert, is een polariserend onderwerp geworden bij economen. Volgens cijfers van het ministerie van Handel heeft de Amerikaanse economie twee kwartalen van het bbp-daling gekend, wat past bij de traditionele definitie van een recessie.

Toch zei Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week dat de VS niet in een recessie verkeert, een mening die wordt gedeeld door minister van Financiën Janet Yellen en econoom Brian Deese van het Witte Huis. Powell noemde bijvoorbeeld een sterke arbeidsmarkt als reden waarom de VS zich niet in recessiegebied bevindt.

We bevinden ons echter in een \”technische recessie\”, zegt Alfonso Peccatiello, auteur van het blog The Macro Compass. Lyn Alden, oprichter van Lyn Alden Investment Strategy, was het met Peccatiello eens.

\”Tot nu toe is het een milde recessie\”, zegt Alden. \”Ik denk echter dat de arbeidsmarkt zwakker is dan het lijkt. De lonen zijn het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen, maar ze stegen aanzienlijk minder dan de inflatie. Dus de gemiddelde werknemer kreeg het afgelopen jaar een loonsverlaging. Het is een van de slechtste jaren ooit voor inflatie gecorrigeerde loongroei.\”

Peccatiello voorspelt dat er een langdurige periode van hoge rentevoeten zit aan te komen. Hij legde uit dat centrale banken in 2020 van plan waren de rente te verhogen, maar dit niet konden doen vanwege de COVID-lockdowns.

\”Op dit moment heb je te maken met precies de tegenovergestelde situatie,\” legde hij uit. \”We worden geconfronteerd met beleidsmakers van regeringen en centrale banken die proberen de inflatie te bestrijden. Ze proberen de economische activiteit te vertragen, ze proberen de financiële voorwaarden te verkrappen.\”

Hij zei dat als de werkloosheid stijgt, we in de VS een werkloosheidspercentage van 6 tot 7 procent mogen verwachten. Alden was het eens met de beoordeling van Peccatiello en voegde eraan toe dat ze een \”stagflatoire\” omgeving voorziet met \”langzame of negatieve reële bbp-groei\” en \”inflatoire druk\” aan de aanbodzijde als gevolg van energietekorten.

\”Ik denk dat we in een malaise zitten totdat we meer energie uit hernieuwbare bronnen hebben,\” zei ze. \”Voor de algemene consument zal het neerkomen op lonen die moeite hebben om de inflatie bij te houden. Terwijl de Fed probeert de vraag in te perken, zul je een zwakkere arbeidsmarkt zien en we zien daar nu al vroege signalen van. Stijgende eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen, een inkrimping van vacatures… dat is eigenlijk waar we nu naar uit moeten kijken.\”