Amerikaanse economie kan binnen 6 tot 18 maanden fors vertragen

\"\"

In plaats van met 258.000 eenheden te stijgen, vertoonde de loonlijst voor niet-agrarische banen in juli in de VS een stijging van 528.000, meer dan het dubbele van de schatting. En het werkloosheidscijfer daalde tot 3,5%, een dieptepunt in 50 jaar, terwijl het uurloon maand-op-maand met nog eens 0,5% steeg. De economen hebben zich dus eens te meer flink vergist.

De sterker dan verwachte gegevens sturen echter opnieuw een krachtig signaal naar de Fed, namelijk ‘blijf de rente verhogen in de strijd tegen de inflatie omdat de Amerikaanse arbeidsmarktmarkt nog steeds gloeiend heet is\’.

Die boodschap is opgepikt door Fed-gouverneur Michelle Bowman, die zei dat ze back-to-back tariefverhogingen van 75bps zou steunen. Dat is nu een reële mogelijkheid voor september. Het laat ook zien dat de zogenaamde neutrale rente voor de Fed, de rente waarbij het niveau van de rente niet vertraagt ​​of het tempo van de economische groei verhoogt, nog niet is bereikt.

De obligatiemarkt begreep dat en verkocht. De rente op de 2-jarige Amerikaanse obligatie steeg tot 3,22%, of zo\’n 40 basispunten boven de 10-jarige obligatierente, waardoor de inversie van de rentecurve groter werd. Een omgekeerde rentecurve is een toekomstgerichte indicator en duidt dus op een grotere economische vertraging, dit binnen 6 tot 18 maanden. Maar voorlopig is er, ondanks twee opeenvolgende negatieve groeikwartalen, geen echte recessie in de VS. In plaats daarvan hebben een half miljoen Amerikanen net een baan gevonden en zo gezorgd voor een terugkerend inkomen dat ze willen uitgeven. Sommige economen vrezen nu dat de economie plots een bocht zal maken en in snel tempo achteruit boeren. Het agressief optrekken van de rente door de Fed moet hoe dan ook sporen achterlaten.