Wereldhandel neemt in snel tempo af

\"\"

Is er dan toch een recessie op komst? Afgaande op een aantal indicatoren zou men denken dat dit inderdaad het geval is. Wat hebben de volgende landen gemeen: Korea, Duitsland en Japan, zo vraagt Frank Vranken, Chief Investment Officer bij Edmond de Rothschild, zich af? Ze hebben gemeen dat het grootste deel van hun economieën exportgericht zijn. Ze hebben ook een snel verslechterende handelsbalans gemeen.

Die handelsbalansen lijken bovendien verder te verslechteren. Met de snel dalende handelsbalans van Duitsland, geldt dat ook de handelsbalans van de eurozone gevaar loopt, aangezien Duitsland de industriële locomotief en de grootste exporteur van de eurozone is. Maar wat we in Duitsland zien, wordt ook in Frankrijk en Italië herhaald.

De conclusie is vrij eenvoudig, de wereldhandel en commercie dalen in een snel tempo. Het enige land dat de tegenovergestelde beweging laat zien, is China, maar daar waren recent volgens Vranken de beter dan verwachte cijfers voor de handelsbalans voornamelijk gerelateerd aan slechte importcijfers en dus door een dalende consumptie. Bovendien importeert China veel van directe buurlanden als halffabrikaten die daarna als hogere eindproducten worden geëxporteerd. De Chinese cijfers kunnen dus een andere waarheid maskeren, ze moeten met de nodige argwaan bekeken worden.

In een dergelijke omgeving helpen lagere valutakoersen voor exporterende landen niet veel. Als de wereldhandel in het algemeen daalt, dan kunnen goedkopere Europese goederen door een goedkopere euro ons misschien geen goed doen. Mogelijk is vandaag het tegenovergestelde waar. Een zwakkere euro impliceert hogere invoerprijzen en vooral hogere grondstofprijzen omdat ze in dollars worden betaald.