Is er een periode van grote sociale onrust op komst? Inflatie is ook diefstal

\"\"

We gaan een tijd tegemoet van grote institutionele ineenstorting en grote institutionele onrust, zei Tom Luongo, auteur en uitgever van de Amerikaanse Gold, Goats \’n Guns-nieuwsbrief, die pleit voor investeerders om wapens, vee (geiten!!!!), land en goud te beschouwen als noodzakelijke activa voor hun portefeuille. Kwestie van de veiligheid te verzekeren.

\”Je koopt wapens als verzekering tegen je materiële bezittingen, om te beletten dat iemand die ze van je steelt\”, zei hij. “Maar inflatie is ook diefstal. Het is diefstal van koopkracht in de loop van de tijd, dus daarom zou je goud moeten kopen.”

Luongo benadrukte dat de beleggers weliswaar 40 jaar lang stierenmarkten in obligaties en aandelen hadden meegemaakt, maar dat niets eeuwig duurt.

\”De huidige [monetaire en financiële] architectuur is onhoudbaar, maar zal ook niet helemaal verdwijnen\”, zei Luongo. \”Je zult alles wat je in je leven hebt geleerd opnieuw moeten leren.\”

Volgens de Amerikaanse Producer Price Index voor wapenfabrikanten zijn de wapenprijzen sinds 2014 met 6 procent gestegen en is de invoer van wapens in landen als Canada sindsdien toegenomen.

Luongo zei dat de redenen achter deze trends een angst voor sociale wanorde zijn en bezorgdheid over een vijandige regelgevingsomgeving.

\”We komen in een fase van oprechte institutionele ineenstorting en institutionele onrust, en wanneer die dingen gebeuren, stijgt de angst van mensen steevast en denken ze in termen van persoonlijke bescherming\”, legde hij uit. Hij is van mening dat economische problemen, zoals inflatie en duurdere kosten voor het levensonderhoud kunnen leiden tot toenemende burgerlijke onrust en een toenemende vraag naar wapens.

Wat vee betreft: Luongo is ook eigenaar van stallen met kudden geiten, wat in de financiële wereld wel iets unieks mag worden genoemd. Hoewel de veeprijzen zijn gestegen, worden boeren volgens hem niet naar behoren worden gecompenseerd omdat de voerprijzen ook zijn gestegen.

\”Voer is een inputkost voor dieren, en het is de grootste inputkost om je dier op de markt te brengen,\” zei hij. \”De prijzen voor rundvlees zullen veel hoger worden dan waar ze nu zijn… De prijs van geitenvoer is $ 22 per zak. Vroeger was het $ 8 toen ik mijn eerste kudde geiten kocht in 2010. Goedkoop hooi kost nu $ 8 per schepel, en het was $ 3. Alles gaat omhoog. Maar dat maakt dat geiten een goede investering mogen worden genoemd.\”

Hij voegde eraan toe dat er regelgevingsrisico\’s zijn, aangezien politici oproepen om de vleesteelt te beperken vanwege zorgen over klimaatverandering. Hij benadrukte de benarde situatie van Nederlandse boeren, die protesteren tegen de voorgestelde vermindering van bemesting door hun regering, die de gewasopbrengst zou kunnen verminderen.

\”Ik denk dat de ESG-druk wat stikstof betreft is ontworpen om meer controle over de voedselvoorziening te krijgen\”, zei hij. \”Het is een politieke agenda, en dat is alles wat het is. De regering gelooft in de stomme bewering dat de opwarming van de aarde het gevolg is van het houden van vee en dat is natuurlijk ook klinkklare onzin.\”

Om ESG-zorgen in de landbouw weg te nemen, hebben wetenschappers oplossingen voorgesteld zoals insecteneiwit en synthetisch vlees. Luongo verwerpt beide innovaties en stelt onomwonden de vraag ‘kan het nog zotter?’.