Bedrijfswinsten kunnen zwaar onder druk komen staan en dat zal op de beurs niet onopgemerkt voorbijgaan

\"\"

We kregen eerst de inflatieschok, daarna de renteverhogingsschok, en vooruitziend zien sommigen een winstschok in de verte naderen. Proberen te weten hoeveel de inkomsten bij de bedrijven zullen stijgen, is volgens Frank Vranken, Chef Investment Officer bij Edmond de Rothschild (Europa) altijd al een heikele zaak geweest. Niemand beschikt over een kristallen bol. Maar het is niettemin een van de belangrijkste vragen die aandelenbeleggers zichzelf zullen stellen. Beleggers willen alleen aandelen met een interessante koers-winstverhouding kopen.

De huidige koers-winstverhouding voor de S&P500-index voor de komende twaalf maanden ligt rond de 18 keer. Aangezien de index afgelopen vrijdag ruwweg rond 4230 sloot, komt dat overeen met een winst van 235 dollar voor diezelfde index. De meeste analisten beschouwen 215 tot 220 $ als de verwachte winst per aandeel van 2022 en daarom zijn de verwachtingen voor winstgroei ongeveer 7 tot 9%. Maar volgens de research staat de analistenconsensus voor 2023 EPS op 243 $, wat een groei met 10 tot 13% zou betekenen. Onmogelijk ? Helemaal niet, maar eerder onwaarschijnlijk gezien de huidige stand van zaken en de meest recente Amerikaanse macrogegevens.

Dat brengt ons bij marges, de winstmarges dus. Volgens Oxford Economics ligt de consensusgroei van de WPA rond de 7%, wat al onder de hierboven genoemde 10 tot 13% ligt. Maar wat zowel wat het basisscenario, het recessiescenario of zelfs het reboundscenario betreft, blijft de netto WPA-groei in alle 3 gevallen ver achter bij de consensus. De reden? Die ligt voor de hand: de evolutie van de marges. Terwijl Oxford Economics een omzetgroei ziet in elk van de 3 scenario\’s, ligt de margedaling ruwweg tussen de 6 en 18%. Het resultaat is dat de winstgroei onder de 4% blijft en in het recessiescenario zelfs bijna met 18% daalt.

De winstgroei zal inderdaad afhangen van de omzetgroei en de margeontwikkelingen. Het scenario voor zowel omzetgroei als marges lijkt volgens Frank Vranken asymmetrisch. De kans dat beide tekortschieten en dus de groei van de winst per aandeel onder de huidige consensus blijft, lijkt groot. Nog meer voor Europa in vergelijking met de VS.

Last but not least, zelfs als de winst zou dalen, rijst de vraag wat beleggers ervoor zouden willen betalen?