Seinen voor pensioenfondsen staan op oranje

\"\"

Activa onder beheer (AUM) bij \’s werelds top 300 pensioenfondsen zijn in 2021 met 8,9% gestegen tot een nieuw record, nu in totaal US$23,6 biljoen per jaarultimo. Dit is volgens het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd door het Thinking Ahead Institute, in samenwerking met Pensions & Investments, een toonaangevende Amerikaanse publicatie voor beleggers. Het onderzoek belicht globale trends in de pensioenfondsindustrie en geeft informatie over de veranderende karakteristieken van deze fondsen.

Hoewel het totale AUM recordhoogten heeft bereikt, is de groei vertraagd van 11,5% in 2020 tot 8,9% in 2021. Dit was te verwachten na een zeer sterke prestatie van de kapitaalmarkten in 2020. De meest recente groei is echter voldoende om de cumulatieve groei over vijf jaar in de periode 2016-2021 op 50,2% te brengen.

Marisa Hall, co-head van het Thinking Ahead Institute, beschrijft de belangrijkste inzichten uit het onderzoek: \”Dit is een verhaal met twee kanten. Enerzijds illustreert een nieuw record voor de belangrijkste pensioenfondsen ter wereld het optimisme dat een wereldwijde pandemie heeft kunnen trotseren. Maar aan de andere kant vertraagt de groei en staan seinen voor de lange termijn op oranje”.

\”Vooruitblikkend zullen de stijgende inflatie en de daaropvolgende maatregelen van de centrale banken er waarschijnlijk toe leiden dat de mondiale groei stagneert, wat op zijn beurt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen op langere termijn in gevaar kan brengen”.

\”Pensioenfondsen staan ook van alle kanten onder immense bestuurlijke druk, met een toenemende politisering van ESG in sommige regio\’s die tegemoetkomt aan de roep om meer substantiële en dringende klimaatmaatregelen. De optelsom van stevige economische druk op korte termijn naast deze structurele veranderingen op lange termijn zal het alleen maar moeilijker maken om een evenwicht te vinden tussen financiële veerkracht op korte termijn en financiële en klimaatduurzaamheid op lange termijn.\”