Inflatie in de VS wordt steeds geniepiger en minder voor de hand liggend

\"\"

Het grootste deel van het afgelopen jaar was het heel gemakkelijk om te zien wat de hoge inflatie veroorzaakte, zowel in de VS als daarbuiten. Het was benzine, en meer in het algemeen, energie zoals ook aardgas en elektriciteit. En iedere Amerikaan wist het, vanwege de gigantische borden die de benzineprijzen adverteren in elke stad van het land.

De inflatie wordt echter steeds geniepiger. De benzineprijzen zijn gedaald – fors gedaald zelfs – maar de algehele inflatie is nauwelijks afgenomen. De inflatie op jaarbasis daalde in augustus met slechts twee tienden van een procentpunt, van 8,5% naar 8,3%. Gezien de dalende benzineprijzen verwachtten economen een grotere daling. De omvang van de daling is van belang, omdat deze rechtstreeks van invloed is op de besluitvorming van de Federal Reserve over met hoeveel en hoe snel de rente moet worden verhoogd.

De benzineprijzen stegen in augustus met 26% ten opzichte van het jaar ervoor, wat een flinke sprong is, maar dat is minder dan een stijging van 44% in juli en een stijging van 60% in juni. (al deze cijfers zijn op jaarbasis, jaar-op-jaarcijfers.) Met andere woorden, de benzineprijzen stijgen nog steeds jaar-op-jaar, maar het tempo vertraagt. Als die benzineprijzen in de VS blijven waar ze zijn – gemiddeld rond de $ 3,70 per gallon – zal de prijsverandering op jaarbasis begin 2023 zelfs negatief worden.

Twee andere belangrijke categorieën gaan echter de andere kant op: voedsel en huishoudelijke energie. De inflatie voor levensmiddelen op jaarbasis bedroeg in de VS 13,5% in augustus, tegen 13,1% in juli en 12,2% in juni. Dat is de hoogste inflatie voor voedsel sinds 1979. De kosten van huishoudelijke energie – elektriciteit, koeling en verwarming – stegen in augustus met 21,2%, vergeleken met 20,5% in juli en 21,9% in juni.

Boodschappen zijn goed voor 8,2% van de totale inflatiemaatstaf. Huishoudelijke energie is goed voor 3,5%. Benzine is goed voor 3,7%. Dus boodschappen en huishoudelijke energie samen zijn goed voor 11,7% van de totale prijsindex, of ongeveer drie keer zoveel als benzine.