Een aardgastekort dreigt ook in de VS,  oproep om minder LNG te exporteren

\"\"

Vorige week haastten de Amerikaanse media zich om te melden dat de aardgasprijzen in de Verenigde Staten sterk waren gedaald nadat vakbonden en spoorwegmaatschappijen een voorlopig akkoord bereikten dat een potentieel verwoestende staking afwendde.

De aardgasprijzen daalden inderdaad met bijna een dollar per miljoen Britse thermische eenheden, geholpen door het bericht dat in de VS de voorraden zijn gestegen. En toch blijven die voorraden onder het seizoensgemiddelde, loopt de export in recordtempo omhoog en beginnen producenten het moeilijk te krijgen om aan de vraag te voldoen, zowel in binnen- als buitenland.

John Kemp van Reuters schreef in een recente column dat het binnenlandse en internationale gasverbruik tot recordhoogtes was gestegen, en dat schalieproducenten – degenen die het grootste deel van de Amerikaanse aardgasproductie voor hun rekening nemen – het moeilijk hadden om aan deze vraag te voldoen.

Ondertussen, hoewel op weekbasis hoger, zijn de voorraden de op een na laagste voor deze tijd van het jaar in de afgelopen 12 jaar, zo merkte deze marktanalist van Reuters op. Hij voegde er ook aan toe dat er geen tekenen waren van enige verbetering van het voorraadniveau, ondanks de prijsstijgingen.

Niets van dit alles suggereert dat er lagere prijzen voor aardgas komen in de Verenigde Staten of op de internationale markten nu het noordelijk halfrond de winter ingaat. Integendeel, de laatste cijfers wijzen op meer financiële pijn voor gasverbruikers. En ze bevestigen tot op zekere hoogte de voorspellingen die eerder dit jaar zijn gemaakt.

In het voorjaar zeiden de directeuren van investeringsmaatschappij Goehring & Rozencwajg dat de Amerikaanse gasprijzen tegen het einde van 2022 zullen convergeren met de internationale prijzen. Ze merkten iets op dat maar weinig andere analisten zagen: de concentratie van een groot deel van de Amerikaanse gasproductie in een handvol velden , met slechts twee – Marcellus en Haynesville – goed voor maar liefst 40 procent van het totaal.

Het Perm draagt ​​nog eens 12 procent bij aan de totale gasproductie van de VS, en het aantal boorinstallaties in het Perm is volgens de laatste gegevens al twee weken op rij gedaald. Minder boren betekent minder gas om toe te voegen aan het nationale totaal.

Ondertussen bereikt aan de vraagzijde de elektriciteitsopwekking in de Verenigde Staten dit jaar een recordhoogte, merkte Kemp op in zijn column, gedreven door het economische herstel na de pandemie. Een warmere zomer droeg daar ook toe bij. Een koude winter zou het gasverbruik zeker nog verder opdrijven.

Een andere oorzaak is het gebrek aan alternatieve bronnen voor elektriciteitsopwekking: kolencentrales worden gepensioneerd en droogtes in veel delen van het land hebben de waterkrachtcapaciteit aangetast, merkte de analist van Reuters ook op. Amerikaanse energiebedrijven exporteren vloeibaar aardgas in recordtempo, terwijl de onvrede thuis de kop begint op te steken.

“We stellen het op prijs dat de Biden-administratie heeft samengewerkt met Europese bondgenoten om de brandstofexport naar Europa uit te breiden. Een soortgelijke inspanning moet worden geleverd voor New England\’, schreef een groep gouverneurs uit New England deze zomer in een brief aan minister van Energie Jennifer Granholm, volgens een rapport van de Financial Times.

De gouverneurs deden vervolgens een beroep op de regering om ervoor te zorgen dat er genoeg LNG was voor Amerikaanse consumenten, en vroegen in wezen de politici om de LNG-export te verminderen. Dit voorspelt niet veel goeds voor het evenwicht op de Amerikaanse gasmarkt.