Renteverhogingen Amerikaanse centrale bank dreigen de vraag kopje kleiner te maken

\"\"

Hoge schulden in verhouding tot het bbp, buitensporige bedrijfswaarderingen en hoge inflatie betekenen dat de verkrapping door de Fed de vraag van de kant van zowel de consument als de bedrijfswereld zal doden, zegt Tavi Costa, portefeuillemanager bij Crescat Capital.

\”Die drie macro-onevenwichtigheden creëren naar mijn mening grote politieke beperkingen als het gaat om de bestrijding van inflatie\”, zei hij. \”Ik denk niet dat de economie echt aankan wat de Fed aan het doen is, de economie kan nog hogere rentevoeten simpelweg niet verdragen.\”

De Federal Reserve verhoogde vorige week woensdag haar belangrijkste rentetarief met 75 basispunten, waardoor de Dow Jones meteen 500 punten lager sloot.

\”Naar mijn mening zullen we een grotere daling van de aandelenmarkten zien\”, beweerde Costa. \”Ik denk niet dat dit een omgeving is waar je in de dip wilt kopen.\”

De Amerikaanse inflatie bedroeg in augustus 8,3 procent, tegen 8,5 procent in juli. Costa zei dat de inflatie tegenwoordig extreem diep verankerd is in de economie en dat het veel tijd kan kosten om af te koelen.

In het bijzonder noemde hij loongroei, onderinvesteringen in natuurlijke hulpbronnen, roekeloze fiscale uitgaven en deglobalisering als de vier pijlers van inflatie. Hij benadrukte daarbij deglobalisering als de belangrijkste factor.

\”We staan ​​aan het begin van een gedeglobaliseerde wereld, die de meeste ontwikkelde economieën zal dwingen hun afhankelijkheid van landen als China te verminderen\”, legde hij uit. \”Het zal in feite de vraag naar grondstoffen creëren om de fabrieken in de ontwikkelde economieën weer op te bouwen. De productiecentra zullen met andere woorden weer dicht bij huis komen.\”

Vanwege deze \’vier pijlers\’ zei Costa dat we zijn overgegaan naar een nieuw economisch regime.

\”Valuta\’s gaan zich anders gedragen\”, zei hij. \”We gaan een periode van grote veranderingen tegemoet. We gaan machtswisselingen zien. Opkomende markten die door grondstoffen geleide economieën zijn, zullen het goed doen. Tegen die achtergrond kan een comeback van het goud worden verwacht.”