Beursbarometer blijft op zwaar weer staan

\"\"

De bear market op de beurs is terug, daar bestaat volgens Frank Vranken, Chef Investment Officer, Edmond de Rothschild,

geen enkele twijfel over. De vroegere dieptepunten van juni zijn neerwaarts overtroffen door verschillende toonaangevende aandelenindices.

Het patroon van lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten is zodoende nog steeds sterk aanwezig. Aan de oorsprong van weer een nieuwe uitverkoop liggen opnieuw de obligatiemarkten. De huidige golf van dalingen van de obligatiekoersen is de grootste obligatiecrash sinds de jaren \’80.

Nu de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties vorige week met ongeveer 20 basispunten steeg, voelden alle activaklassen de schok die daarmee gepaard ging. Toch corrigeerde het korte einde van de rentecurve nog meer, wat erop wijst dat de verwachtingen van de toekomstige hogere rentevoeten voortdurend zullen blijven stijgen.

De Britse Gilt-markt werd echter veel harder geraakt. De tienjaarsrente stegen in de loop van de week met 70 basispunten. Het pond verloor in dezelfde periode 5% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De aardverschuiving werd veroorzaakt door het besluit van de nieuwe regering om grote belastingvoordelen in te voeren.

De markten zijn er allesbehalve van overtuigd dat dit het juiste recept is. In de huidige inflatoire omgeving is het hoogst onwaarschijnlijk dat stimulansen aan de aanbodzijde tot meer vraag zouden leiden. Deze stimulansen zijn vooral in het voordeel van de zeer rijken die dit buitensporige geschenk toch niet nodig hebben. En als klap op de vuurpijl torpedeerde de verwachting van een fors oplopend tekort ook de Britse munt.

Een snel depreciërende munt is zeker niet wat de BOE wil, en evenmin een expansief fiscaal beleid. Grotere renteverhogingen komen eraan in het VK. En onderschat de ECB niet. Ook elders in Europa wordt een fiscaal expansief beleid gevoerd, wat mogelijk grotere verhogingen impliceert om de inflatie in te dammen.