Zal Europese vraag naar aardgas in 2023 instorten?

\"\"

De Europese vraag naar aardgas zal volgend jaar instorten, omdat de hoge prijzen landen ertoe aanzetten om energiebesparende maatregelen te nemen te midden van de Russische leveringsbeperkingen, aldus het International Energy Agency.

Hoge gasprijzen zullen ertoe leiden dat het Europese verbruik in 2023 met 4% daalt, na een recorddaling van 10% dit jaar, aldus het IEA in een driemaandelijks gasrapport. De dalingen zijn het meest uitgesproken in de industriële sector, maar zijn ook zichtbaar in de elektriciteitsopwekking, waardoor de wereldwijde vraag naar gas dit jaar met 0,8% is gedaald.

\”De invasie van Rusland in Oekraïne en scherpe verminderingen van de aardgaslevering aan Europa brengen aanzienlijke schade toe aan consumenten, bedrijven en hele economieën – niet alleen in Europa, maar ook in opkomende en zich ontwikkelende economieën\”, aldus Keisuke Sadamori, directeur van energiemarkten en veiligheid van het IEA.

De EU neemt maatregelen om de ergste energiecrisis in decennia aan te pakken, die is geëscaleerd door sterk verminderde stromen vanuit Moskou, ooit de grootste gasleverancier van de regio. Europeanen gaan een koude winter tegemoet, aangezien de stijgende aardgasprijzen de elektriciteitsrekeningen de hoogte in hebben gejaagd. De EU heeft aangedrongen op een vrijwillige vermindering van de gasvraag met 15% in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde.

Als de vraag niet wordt beperkt, zullen de opslaglocaties in de regio in februari dalen tot een kritiek laag niveau van 5% als de Russische pijpleidingstromen vanaf 1 november volledig stoppen, schat het IEA. Dergelijke lage voorraden kunnen verstoringen veroorzaken als er een koudegolf aan het einde van de winter is.

\”Gasbesparende maatregelen zullen cruciaal zijn om het onttrekken van opslag tot een minimum te beperken en de voorraden tot het einde van het stookseizoen op een adequaat niveau te houden\”, aldus het IEA.

“Het wereldwijde gasverbruik zal volgend jaar naar verwachting met slechts 0,4% toenemen, maar de vooruitzichten zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid, met name wat betreft de toekomstige acties van Rusland en de economische gevolgen van aanhoudend hoge energieprijzen\”, aldus het IEA.