Waarom dalen mijn tegen inflatie beschermde obligaties (TIPS) terwijl de inflatie zo hoog is?

\"\"

Sommige vermogensbeheerders adviseren om TIPS, inflaties die bescherming bieden tegen inflatie, te kopen nu de inflatie zo hoog staat. Tot dusver waren die TIPS dus niet de juiste keuze, zoveel is zeker.

Je zou inderdaad denken dat dit de tijd is aangebroken voor de TIPS is om te schitteren. In plaats daarvan zijn de prijzen van tegen inflatie beschermde schatkistpapier – staatsobligaties die zijn aangepast om gelijke tred te houden met de inflatie – dit jaar gedaald, ook al is de inflatie gestegen.

In het afgelopen jaar was de inflatie in de VS 8,5%, maar de TIP ETF is met 5% gedaald. Het vergelijkbare verlies voor de ICE-index van reguliere staatsobligaties was 13,5%. Van een buffer tegen inflatie was dus amper sprake.

Waarom dalen mijn tegen inflatie beschermde obligaties als de inflatie zo hoog is?

Er zijn geen systemische redenen voor de verkoop van TIPS dit jaar. Het probleem in 2022 is dat TIPS zich meer gedragen als een obligatie dan als een inflatie hedge.

Er zijn een aantal redenen voor deze tegenvallende evolutie.

De eerste is dat TIPS beleggers helpt beschermen tegen onverwachte inflatie. De verwachte inflatie is al in geprijsd in het rendement ten opzichte van normale staatsobligaties. Je zou dus verwachten dat TIPS beter presteert als onverwachte inflatie de kop opsteekt (zoals in 2021).

Beleggers begonnen meteen hogere inflatie in deze obligaties te verrekenen, dus de outperformance is dit jaar aanzienlijk afgenomen.

Maar de grootste tegenwind dit jaar is de stijgende rente. Het rendement op tienjarige staatsobligaties is verdubbeld, van 1,5% in januari tot 3% nu. Als de rente zo sterk stijgt, gaan TIPS meer als obligaties werken dan als inflatiehedge.

Dit geldt met name voor TIPS met een langere duur.

Zo heeft de TIP ETF een effectieve looptijd van 7,1 jaar.

Duration is gewoon een manier om de rentegevoeligheid te meten. Een duration van 7 jaar houdt in dat voor elke 1% rentebeweging het obligatiefonds 7% omhoog of omlaag moet bewegen.

Aangezien rendementen en prijzen omgekeerd evenredig bewegen in geval van obligaties, heeft de stijging van de rendementen de stijging van de inflatie in de schaduw gesteld.

Er zijn manieren om de impact van rentewijzigingen op uw tegen inflatie beschermde obligaties te verminderen.

De Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) heeft een gemiddelde looptijd van slechts 2,7 jaar en is daardoor veel minder gevoelig voor veranderingen in rentetarieven. Of met andere woorden: in geval van kortlopende obligaties is het effect van de rentestijgingen veel kleiner.