Centrale bankiers zitten gevangen in een schuldenval, verhouding tussen de Amerikaanse schuld en het BBP swingt de pan uit

Historisch hoge inflatie in de VS, gecombineerd met opeenvolgende renteverhogingen door de Fed hebben een aantal economen ertoe aangezet om de huidige situatie te vergelijken met 1980, waarbij beide periodes als stagflatoir (hoge inflatie + lage groei/hoge werkloosheid) omschreven worden.

Voormalig Fed-voorzitter Paul Volcker wordt alom gecrediteerd voor het terugdringen van de inflatie met dubbele cijfers aan het eind van de jaren zeventig, maar wordt daarbij ook bekritiseerd omdat hij de recessie van 1980-82 heeft veroorzaakt. De manier waarop hij het deed was hetzelfde als die waarop de huidige Amerikaanse Federal Reserve die de inflatie bestrijdt: het verhogen van de Federal Funds Rate. Van gemiddeld 11,2% in 1979, verhoogden Volcker en zijn raad van gouverneurs via een reeks renteverhogingen de FFR tot 20% in juni 1981. Dit leidde tot een stijging van de prime rate tot 21,5%, wat het omslagpunt was voor de recessie die volgde.

Veertig jaar later wordt de Federal Reserve geconfronteerd met een inmiddels bekende vijand, in de vorm van stijgende en aanhoudende inflatie. En net als ten tijde van de Fed onder Paul Volcker worden renteverhogingen aangeprezen als de oplossing om alles weer op één lijn te krijgen.

Econoom Nouriel Roubini betoogt nu al meer dan een jaar dat de wereldwijde stijging van de inflatie aanhoudend zou zijn en niet van voorbijgaande aard, zoals de Fed aanvankelijk beweerde, en dat de pogingen van centrale banken om deze te bestrijden tot een harde economische landing zouden leiden.

Ondanks hun agressieve praatjes over het beheersen van de inflatie, is Roubini tot nu toe de enige econoom die publiekelijk zegt dat centrale bankiers gevangen zitten in een schuldenval.  

In zijn laatste rapport schrijft Roubini: ”Het is veel moeilijker om een zachte landing te bereiken onder omstandigheden van stagflatoire negatieve aanbodschokken dan wanneer de economie oververhit raakt door een buitensporige vraag. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er nooit een geval geweest waarin de Fed een zachte landing heeft gerealiseerd met een inflatie van meer dan 5% (momenteel boven 8%) en werkloosheid onder 5% (momenteel 3.7%). En als een harde landing het basisscenario is voor de VS, dan is dat nog waarschijnlijker in Europa vanwege de Russische energieschok, China’s vertraging en de ECB die op het vlak van renteverhogingen steeds verder achterop raakt ten opzichte van de Amerikaanse Fed.

Zitten we al in een recessie? Nog niet, maar de VS rapporteerden in de eerste helft van het jaar wel een negatieve groei en de meeste toekomstgerichte indicatoren van de economische bedrijvigheid in de geavanceerde economieën wijzen op een scherpe vertraging die nog erger zal worden naarmate het monetaire beleid verstrakt. Een harde landing tegen eind 2022 moet worden beschouwd als het basisscenario.

Roubini denkt dat zodra de tekenen van een harde landing en een financiële crash werkelijkheid worden de Fed een enorme druk zal voelen om de verkrapping ongedaan te maken. Hij wijst op het VK als een vroeg teken van “wimping out”.

Toen de inmiddels in ongenade gevallen premier Liz Truss roekeloze fiscale stimuleringsmaatregelen beloofde, hadden de Britse obligatie- en valutamarkten er  de buik vol van. Vijf dagen lang werd er geen enkele gilt, het Britse equivalent van een staatsobligatie verkocht! Het Britse pond kelderde en de rente op staatsobligaties schoot omhoog, wat de Bank of England ertoe bracht een noodprogramma voor QE op te starten om staatsobligaties op te kopen.

Roubini heeft ook de krantenkoppen gehaald voor zijn visie op de wereldwijde economie die wordt blootgesteld aan een stagflatoire schuldencrisis. Hoe zou dit eruit zien?

Het eerste dat u moet begrijpen, is dat deze periode van stagflatie verschilt van die van eind jaren zeventig/begin jaren tachtig, vanwege de veel hogere schuldniveaus.

De verhouding tussen de Amerikaanse schuld en het BBP bedroeg in de jaren ’70 ongeveer 35%. Vandaag is het drie en een half keer hoger, namelijk 125%.

Dit beperkt ernstig hoeveel en hoe snel de Fed de rente kan verhogen, vanwege de enorme extra hoeveelheid rente die de federale overheid in de VS zal moeten betalen op haar uitstaande schulden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *