Tekort aan platina kan prijs fors hoger duren

In haar kwartaalrapport dat eerder deze week werd gepubliceerd, zei de World Platinum Investment Council (WPIC) dat de wereldwijde platinamarkt naar verwachting in 2023 een tekort van 303 koz zal vertonen, aangezien de wereldwijde vraag naar platina naar verwachting met 19% zal toenemen (tot 7.770 koz) terwijl het aanbod zal met slechts 2% toenemen (tot 7.466 koz).

WPIC merkte op dat aanbodbeperkingen, in combinatie met een grotere vraag naar baren en munten, ertoe hebben geleid dat de prognose van het marktoverschot voor 2022 met 17% (-170 koz) naar beneden is bijgesteld tot 804 koz.

Volgens het rapport steeg de vraag naar platina voor auto’s met 25% jaar-op-jaar (+143 koz) in Q3’22 ten opzichte van een zeer zwak Q3’21, grotendeels gedreven door een stijging van 27% in de productie van lichte voertuigen omdat de problemen in de toevoerketen afnamen.

“Een combinatie van hogere productieaantallen voor personenauto’s, strengere emissiewetgeving voor zware bedrijfsvoertuigen in China en India, evenals een toenemende vervanging van palladium door platina zal dit jaar naar verwachting een toename van 12% (+329 koz) in de vraag naar platina tot 2.964 koz opleveren.”, aldus de analisten.

Belangrijk is dat WPIC erop wees dat de vraag naar auto’s in 2023 naar verwachting in een vergelijkbaar tempo zal stijgen als in 2022, het betreft meer bepaald een stijging van 11% (+324 koz) tot 3.288 koz.

De vraag naar platina voor juwelen in 2022 zal naar verwachting op jaarbasis ongewijzigd blijven op 1.953 koz, met groei in Europa, Noord-Amerika, India en Japan die de zwakte in China niet volledig zullen kunnen compenseren. Voor 2023 zal de vraag naar juwelen naar verwachting gelijk blijven op 1.954 koz, aldus WPIC.

WPIC merkte op dat 2022 het op twee na sterkste jaar ooit was voor de industriële vraag naar platina, met een vraag van 2.110 koz. Deze trend zal zich voortzetten in 2023, wat naar verwachting het op één na sterkste jaar ooit zal worden voor de industriële vraag, met een stijging van 10% tot 2.316 koz, met een opmerkelijke toename van de vraag vanuit de glasindustrie.

De investeringsvraag naar platina zal naar verwachting aanzienlijk toenemen in 2023, aldus de auteurs van het rapport, aangezien de vraag naar baren en munten naar verwachting met 49% (+167 koz) zal stijgen tot 507 koz. En dat is een hoogste punt in drie jaar.

Trevor Raymond, CEO van de World Platinum Investment Council, merkte op: “De aanzienlijke economische tegenwind die gedurende 2022 aanhield, zal naar verwachting aanhouden in 2023, maar de platinamarkt zal naar verwachting een tekort vertonen na twee opeenvolgende jaren van aanzienlijke overschotten. Dit weerspiegelt een aanbod dat ver onder het niveau van voor de pandemie in 2019 blijft en een groei van de vraag, ondanks de ongunstige economische vooruitzichten.

“De veerkracht van platina weerspiegelt de groeiende vraag in de auto-industrie, voornamelijk als gevolg van toegenomen vervanging en hogere beladingen, en reeds toegezegde industriële capaciteitsuitbreidingen. Dit plaatst platina in een ietwat unieke positie ten opzichte van andere grondstoffen, aangezien de vraag naar verwachting zal blijven groeien, ondanks de recessievooruitzichten.”, aldus nog Raymond.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *