Hallo, heeft er wel iemand geluisterd naar het UNIZO-voorstel voor een ‘duurzaamheidsindex’?

Ons land boert in snel tempo achteruit als het op concurrentiekracht van de bedrijfswereld aankomt. In januari stijgen de lonen van heel wat werknemers met 11,6% en dat is een pil die door de bedrijven maar moeizaam doorgeslikt raakt. Zijn er alternatieven om onze concurrentiekracht toch in de mate van het mogelijke te behouden? Die zijn er, maar daar wordt (helaas) niet naar geluisterd.

Zo was er het voorstel van UNIZO voor een ‘duurzaamheidsindex’, voorstel dat volledig ondergesneeuwd raakte en zodoende nergens in de pers aan bod kwam. We mogen gerust van een gemiste kans spreken, want het UNIZO-voorstel voor ‘duurzaamheidsindex’ biedt een antwoord op vraag van IMF om de automatische loonindexering aan te passen, zoals te lezen stond in de persmededeling van de belangenorganisatie.

We citeren: “Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vraagt in de jaarlijkse economische doorlichting van ons land om het Belgisch systeem van automatische loonindexering aan te passen. De economen pleiten ervoor om de energieprijzen uit de gezondheidsindex te halen. Deze aanbeveling komt tegemoet aan het voorstel dat UNIZO eerder deze maand lanceerde om met een duurzaamheidsindex te werken.”

Het IMF legt in haar analyse de vinger op de wonde met de vaststelling dat de lasten in België grotendeels bij de werkgevers liggen. Ze halen ook de grote loonloof met Nederland, Duitsland en Frankrijk aan waardoor onze bedrijven concurrentiekracht en dus marktaandeel verliezen. Naast een knip op de overheidsuitgaven en een noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt, er wordt nogmaals benadrukt dat België een van de weinige landen is waar de werkloosheidsuitkeringen niet beperkt zijn in de tijd,  pleit het IMF voor een aanpassing van ons Belgisch systeem van automatische loonindexering.

UNIZO lanceerde vorige week nog het voorstel om de gezondheidsindex als basis voor de berekening van de loonindexaties te hervormen naar een duurzaamheidsindex.

“We stellen voor om geen inflatie te importeren uit het buitenland en dus fossiele brandstoffen zoals gas en huisbrandolie niet langer in de productenkorf op te nemen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Ondernemers en kmo’s draaien vandaag twee keer op voor de gestegen energiekosten: via duurdere productie of dienstverlening en via hogere loonkosten. Geïmporteerde energie-inflatie wordt zo twee keer verhaald op ondernemingen.”

Volgens UNIZO zijn er veel efficiëntere energiesteunmaatregelen zoals sociale energietarieven en energiecheques die gericht en tijdelijk kunnen worden ingezet, in tegenstelling tot permanente verhogingen van brutolonen en uitkeringen. Maar zoals gezegd, de boodschap van de belangenorganisatie was aan dovenmansoren gericht, want in de pers werd er naar ons weten nergens naar gerefereerd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *