Hier gaan we weer: de honger van de PS naar boetes lijkt niet te stuiten.

Dat we met z’n allen langer moeten gaan werken, daar is (bijna) iedereen het over eens. De betaalbaarheid van de pensioenen is al langer een heikel punt in dit land, maar een oplossing blijft tot dusver uit. Gelukkig zijn er nog de Franstalige socialisten om het goede voorbeeld te geven. Maar hun recente voorstel is UNIZO in het verkeerde keelgat geschoten. Het is dan ook echt een draak van een voorstel, oordeel zelf op basis van de kritiek van de belangenorganisatie.

UNIZO is niet te spreken over het voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux om werkgevers te beboeten als ze te weinig 60-plussers in dienst nemen. “Hier gaan we weer. In plaats van te investeren in bemiddeling, sensibilisering, vorming en opvolging kiest de PS voor boetes voor werkgevers. Dat is de wereld op zijn kop. De uitdaging om zestigplussers actief te houden of te krijgen op de arbeidsmarkt vraagt een stimulerend en intersectoraal beleid, geen boetesysteem”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

UNIZO is al lang pleitbezorger om meer 60-plussers in te zetten op de werkvloer, zeker gelet op het huidige tekort op de arbeidsmark. De ondernemersorganisatie steunt ten volle het argument dat een hogere werkzaamheidsgraad de beste manier om de pensioenen betaalbaar te houden. Maar werkgevers beboeten is hiervoor niet de oplossing. Wel moet werken meer lonen. UNIZO kijkt hiervoor naar de langverwachte fiscale hervorming. De arbeidsbemiddelaars moeten ook beter samenwerken en bij werkzoekenden die mordicus weigeren om aan de slag te gaan, moeten we overgaan tot sanctionering of zelfs uitsluiting uit de werkloosheid. UNIZO roept de federale regering daarom op om ook dat kader aan te passen, zodat iedereen zowel actief als passief beschikbaar is voor onze arbeidsmarkt en dus ook een gelijke bemiddeling krijgt.

In Vlaanderen hebben de sociale partners hier al concreet stappen voor gezet. Danny Van Assche: “Vroeger stoppen met werken mag niet meer gestimuleerd worden en werkgevers moeten aangemoedigd worden om met ervaren werknemers in zee te gaan. Daarom dient er een ‘actieplan 60-plus’ te komen waarin de drempels om oudere werknemers aan te werven worden aangepakt.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *