Belgische inflatie weet van geen wijken (en dat zullen we voelen in onze portemonnee)

Is de inflatie over het hoogtepunt heen? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Volgens het ene kamp is het inflatiegevaar (bijna) overwonnen, maar het andere kamp gelooft niet dat dit het geval is. Dat geldt voor de Verenigde Staten, maar ook voor ons land.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedroeg in januari 7,4% ten opzichte van 10,2% in december en 10,5% in november. De inflatie volgens de geharmoniseerde consumptieprijsindex met constante belastingvoet (HICP-CT) bedroeg 8,8% in januari tegenover 11,7% in december. Het verschil in inflatie tussen de HICP en HICP-CT is grotendeels te wijten aan de tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit en gas. Met deze prijswijzigingen wordt geen rekening gehouden in de HICP-CT.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 8,2% in januari, tegenover 7,1% in december en 6,8% in november. De inflatie zonder energieproducten stijgt in januari tot 8,6% tegenover 7,5% in december en 7,1% in november.

De inflatie voor voeding bedraagt deze maand 18,8%, tegenover 15,4% vorige maand. Deze inflatie is de afgelopen maanden dus fors toegenomen. In januari 2022 was ze nog 2,5%. De inflatie van voornamelijk oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 34,7%. In januari van vorig jaar was ze nog 7,4%. Voor zuivelproducten is de inflatie nu 29,1% ten opzichte van 2,5% in januari 2022. Vis heeft deze maand een inflatie van 17,2%. In januari van vorig jaar was ze 2,2%. Voor brood en granen is ze deze maand 20,4% ten opzichte van 3,9% in januari 2022. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 15,7% ten opzichte van 1,7% in januari vorig jaar.

De terugval van de inflatie kan toegeschreven worden aan de daling van de prijzen van energie. De bijdrage van energie tot inflatie is nu licht negatief en bedraagt -0,1%. Voeding levert een bijdrage van 3,1%.

Elektriciteit is nu 2,8% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 7,1% goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is met 8,3% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Wat kunnen we afleiden uit deze stortvloed aan cijfers? De teerlingen zijn nog niet gevallen, de uitslag van de wedstrijd is nog onbeslist. We kunnen in 2023 alvast nog een paar spannende maanden tegemoet zien. Hou in ieder geval maar wat goud achter de hand, dit voor alle zekerheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *