Waar hebben we deze boodschap nog gehoord? Toekomst Britse pensioenen onzeker door stijgende kosten (en moeten de Britten tot 74 jaar gaan werken?)

Het Frans verzet tegen het verhogen van de pensioenleeftijd tot 64 jaar kan klein bier zijn wanneer het Verenigd Koninkrijk de conclusies volgt van een onlangs verschenen rapport. Als de Britten orde op zaken zouden willen stellen in hun pensioenstelsel, zou de pensioengerechtigde leeftijd opgetrokken moeten worden dat 74 jaar. U leest het goed: tot 74 jaar.

Een herziening van de Britse pensioenwet laat zien dat de kosten kunnen oplopen tot onhoudbare niveaus, wat de overheid zou kunnen dwingen de pensioenleeftijd te verhogen of de uitkeringen te verlagen.

Het Brits staatspensioen is vorige week met een record van 10,1% opgetrokken, maar de regering staat voor een aantal grimmige keuzes als het gaat om haar toekomst, zo blijkt uit een onafhankelijk onderzoek door het ministerie van Werk en Pensioenen (DWP).

De Independent Review of the State Pension Age, waarin werd gekeken naar de maatstaven die de regering zou moeten gebruiken bij het vaststellen van de pensioenleeftijd, vond dat de pensioenbetalingen zullen stijgen tot “onhoudbare” niveaus, tenzij de regering de pensioenleeftijd verhoogt tot 74 jaar voor degenen die momenteel 30 jaar oud zijn. of assen de drievoudige vergrendeling.

Een begrenzing van de pensoenuitgaven of een versnelde verhoging van de pensioenleeftijd zijn twee middelen die het rapport beoogt om rampen te voorkomen.

Het rapport van de Independent Review of the State Pension Age zegt dat het bedrag dat de regering zal uitgeven aan het staatspensioen simpelweg te duur is gezien de zeer reële economische uitdagingen waarmee de regering wordt geconfronteerd en de forse stijgingen van de staatspensioen gerelateerde uitgaven.

Daarom zegt het rapport dat het niet gepast is om de verhoging van de pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar, want dat zou simpelweg niet voldoende zijn.

In plaats daarvan beveelt het aan de AOW-leeftijd te verhogen tot 68 jaar tussen 2041 en 2043, tot drie jaar eerder dan nu gepland, en tot 69 jaar tussen 2046 en 2048.

Het rapport stelde ook voor de overheidsuitgaven voor staatspensioenen te beperken tot 6% van het bbp.

“Maar dit zou de regering voor een weinig benijdenswaardige keuze stellen gezien de vergrijzing”, zegt Alice Guy, hoofd pensioenen en sparen bij Interactive Investor.

Bij een bestedingsplafond zou het kabinet moeten kiezen tussen verhoging van de pensioenleeftijd tot 74 jaar voor huidige 30-jarigen of tot het verlagen van de pensioenuitkeringen. Kort samengevat: dit is een keuze tussen de pest en de cholera.

Het verhogen van de AOW-leeftijd naar 74 jaar voor iemand die momenteel 30 is, zou dit betekenen dat ze acht jaar pensioen mislopen in vergelijking met huidige gepensioneerden, ter waarde van £ 209.432 tegen 2067″, zegt Guy.

De Britse regering heeft onlangs besloten om plannen om de pensioenleeftijd te verhogen tot 68 jaar in de jaren 2030 uit te stellen vanwege de gedaalde levensverwachting in het VK.

Op dit moment is de pensioenleeftijd in het Verenigd Koninkrijk 66 jaar, in 2028 gaat die naar 67 jaar en in 2046 naar 68 jaar.

“Hoewel het uitstel door velen werd toegejuicht, betekenen de kosten van staatspensioenen en de huidige positie van de Britse financiën dat we een grondig debat nodig hebben over de toekomst van het staatspensioen”, aldus Andrew Tully, technisch directeur bij verzekeraar Canada Life.

“Het staatspensioen is enorm duur, en in ons omslagstelsel, waar de belasting van de beroepsbevolking de pensioenen van gepensioneerden betaalt”, moet er een verstandig debat plaatsvinden over intergenerationele rechtvaardigheid en de betaalbaarheid van het staatspensioen in zijn geheel in zijn huidige vorm”, besloot Tully.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *