Aankopen centrale banken kunnen goudprijs compleet door het plafond jagen (maar wat is de reden waarom die centrale banken zoveel goud kopen?)

Metals Focus voorspelt dat het totale goudaanbod dit jaar met 2% zal groeien, gedreven door hogere mijnproductie en recycling, waardoor de goudmarkt dit jaar terugkeert naar een marktoverschot van iets meer dan 500 ton.

Year-to-date is goud met ongeveer 7% gestegen na een sterke rally, gedreven door de verwachting dat de Federal Reserve aan het einde van haar verkrappingscyclus is en aan het einde van het jaar misschien zelfs de rente moet verlagen. Die rally stokte echter in mei toen de marktverwachtingen verschoof naar een rentevooruitzicht voor een langere periode.

Maar op wat langere termijn speelt nog steeds de verwachting van lagere rentetarieven in de VS op wat langere termijn, wat de koers van de dollar onder druk kan zetten. Tegen die achtergrond kan de goudprijs nog over heel wat potentieel beschikken. Bovendien speelt de factor centrale banken momenteel een belangrijke rol op de goudmarkt.

Nog meer aankopen door de centrale banken kunnen de goudprijs compleet door het plafond jagen. Maar wat is de reden waarom die centrale banken zoveel goud kopen?, vraagt u zich ongetwijfeld af. Het antwoord op die vraag moeten we u schuldig blijven, maar we herhalen nogmaals dat er nog veel ruimte is voor de centrale bankiers om goud bij te kopen.

Dat goud bedroeg in de jaren zeventig van vorige eeuw gemiddeld ongeveer 40% als percentage van de activa van de centrale reserves; vandaag ligt het gemiddelde net boven de 15%. Als de goudreserves terug zouden keren naar het niveau van meer dan 50 jaar geleden, en we zijn goed op weg in die richting, kan er 3,2 biljoen dollar naar de edelmetaalmarkt vloeien. Het hoeft geen betoog dat hier fors hogere goudprijzen bij horen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *