Goudprijs kan door het dak vliegen als de Fed opnieuw haar toevlucht tot QE moet nemen

Jess Felder, uitgever van het Felder Report,  is van mening dat er in de huidige omgeving een zeer reëel risico bestaat dat de obligatiemarkt los gekoppeld raakt van de economische omstandigheden. Hij is van mening dat dit de beurs op Wall Street terug in het bearmarktgebied zou kunnen duwen en bovendien het risico zou kunnen inhouden dat de economie in een recessie terecht zou komen, waardoor de Federal Reserve gedwongen zou worden om in actie te komen en de obligatierenten naar omlaag te duwen.

“Naarmate de volatiliteit op de staatsobligatiemarkten toeneemt, zal de Federal Reserve moeten ingrijpen. Ze zullen zeggen dat ze geen einde zullen maken aan de balansafbouw, maar dat ze een nieuw programma zullen introduceren om de markten te helpen stabiliseren,” zei hij. “De markten zullen dit doorzien en het zien als een nieuwe ronde van QE, en dat is het moment waarop de goudprijs explodeert.”

Felder voegde eraan toe dat de omstandigheden rijp zullen zijn voor een stijging van de goudprijs wanneer de Amerikaanse werkloosheid begint te stijgen en naarmate de angst voor een recessie begint toe te nemen. Op dat moment zullen de obligatierendementen hoger worden in plaats van lager.

Hij wees erop dat het onvermijdelijk is dat de rente zal blijven stijgen, omdat de Amerikaanse regering wegens geldgebrek niet meer in staat is ook maar enige steun te bieden wanneer de economie uiteindelijk in een recessie belandt.

“De omvang van de Amerikaanse staatsschuld en het stijgende begrotingstekort zullen deze recessie anders maken dan andere. Alles wat de overheid zal doen zal het liquiditeitsgat op de staatsobligatiemarkten alleen maar groter maken. Dit is hoe een schuldenspiraal begint”, zei hij. “De komende kwartalen zullen beleggers zich realiseren dat dit begrotingsprobleem niet zal verdwijnen en uiteindelijk tot grote problemen aanleiding zal geven.”

Wat betreft de vraag hoe hoog goud zal gaan in een nieuwe rally, aangewakkerd door een schuldenspiraal. Felder zei dat hij een run naar $2.700 per ounce niet uitsluit.

“De driejarige zijwaartse correctie van de goudprijs is een heel klassiek bullish vlagpatroon. Als we kijken naar de vlaggenmast die eraan voorafging, namelijk de stijging in 2018 en 2019, benadrukt een eenvoudige projectie uit klassieke technische analyse een koersdoel dat ongeveer $700 boven de huidige prijs ligt”, zei hij. En dan komen we inderdaad uit op $2.700.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *