Help, mijn pensioenspaarfonds kreeg er flink van langs: wat moet ik nu doen?

Vele beleggers zagen de laatste maanden de waarde van hun beleggingen merkbaar dalen en zo ook de 1,78 miljoen Belgen die aan pensioensparen doen via een pensioenspaarfonds. Het gemiddelde rendement van pensioenspaarfondsen over de eerste zes maanden van 2022 bedraagt -15,3 %.

Dit betreft een aanzienlijke negatieve waardecorrectie, doch in het kader van de derde pijler pensioenspaarfondsen schuift Marc Van de Gucht als Directeur-Generaal van BEAMA graag volgende elementen naar voren:

• Pensioensparen is een lange termijn product, dus focust men zich als pensioenspaarders best nooit te hardnekkig op korte termijn rendementen. Deze zijn altijd behoorlijk variabel. Over langere periodes (≥ 10 jaar) verslaan pensioenspaarfondsen, gemiddeld gezien de inflatie ruimschoots.

• Pensioenspaarfondsen hebben geen verplicht uitstapmoment. Indien men de pensioenleeftijd bereikt (heeft) maar het opgebouwde kapitaal nog niet onmiddellijk nodig heeft, dan kan men dit kapitaal gerust (gedeeltelijk) laten staan totdat de financiële markten zich hersteld hebben en er een opportuner uitstapmoment is aangebroken.

Anders gesteld, zolang men als pensioenspaarder niet overgaat tot het opnemen van het opgebouwde kapitaal realiseert men de huidige waardevermindering niet en biedt men de kans aan het pensioenspaarfonds om zich op termijn te herstellen.

• De jaarlijkse investering in een pensioenspaarfonds in gedeeltelijke inschrijvingen doorheen het jaar te spreiden, helpt ook om te voorkomen dat men op het “duurste” moment zou instappen in het betreffende jaar. 4/5de van de pensioenspaarders gaan zo al effectief te werk door in te schrijven via planmatige (maandelijkse) stortingen.

• Pensioenspaarfondsen geven ook jaarlijks recht op een belastingvermindering in de personenbelasting.

Wat kunnen we in dat verband opmerken? De BEAMA heeft natuurlijk gelijk: pensioensparen is absoluut een belegging op lange termijn. Alleen is die lange termijn een rekbaar begrip. We komen uit een uitzonderlijk goede periode voor de beleggers, dankzij de lage rentevoeten. Is het fout om te denken dat ook een minder goede (om het woord ‘slechte’ niet eens te gebruiken) periode kan zijn aangebroken. We hopen samen met u van ganser harte dat dit niet het geval zal zijn. Maar als slotwoord merken we hoe dan ook fijntjes op dat een belegging op lange termijn maar al te vaak een mislukte belegging op korte termijn is geweest. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *